Det här gäller på Gnesta kommuns förskolor och grundskolor

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt.

Vad gäller om mitt barn får symtom?

Barn och elever som har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion ska stanna hemma. Exempel på sådana symtom är halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Detta gäller för alla över 6 år

Den som har symtom på luftvägsinfektion ska testa sig för covid-19 så snart som möjligt, oavsett om personen är fullvaccinerad eller inte.

Anmälan till provtagning görs genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Barn som är 13 år eller äldre loggar in själva. För barn som är 6–12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare. Det är viktigt att barnet stannar hemma i väntan på att lämna prov och få provsvar.

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar ska barnet följa smittskyddsläkarens förhållningsregler. Vid positivt provsvar är man skyldig att informera rektor om detta, då rektor genomför smittspårning på skolan.

Vid negativt provsvar

Om provsvaret är negativt kan eleven återvända till skolan när eleven:

  • Varit feberfri i ett dygn och
  • Känner sig frisk, även om vissa luftvägssymtom kan kvarstå.

Om du inte testat dig

Alla över 6 år rekommenderas testning vid symtom på covid-19. Om eleven ändå inte har tagit något test ska eleven stanna hemma i sju dygn. Om eleven är frisk efter sju dygn kan eleven gå tillbaka till skolan.

Detta gäller för barn i förskolan

Barn i förskolan testas generellt inte för covid-19. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när barnet:

  • Varit feberfritt i ett dygn och
  • Känner sig frisk, även om vissa luftvägssymtom kan kvarstå.

Vad gäller om någon i barnets hem är sjuk i covid-19?

Om någon i barnets/elevens hushåll är sjuk i konstaterad covid-19 måste barnet/eleven stanna hemma i sju dagar. Detta gäller även om barnet/eleven inte själv har symtom och även om eleven är fullvaccinerad. Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Skolan avgör i varje enskilt fall om det finns möjlighet för eleven att delta i undervisningen på distans eller att göra hemuppgifter.

Rutiner för information om konstaterad smitta i förskolan och skolan

Om någon som vistats på förskolan/skolan blir sjuk i konstaterad covid-19 ska rektor informeras om detta. Därefter genomför rektor en smittspårning på förskolan/skolan. Alla som bedöms ha varit i närkontakt med personen på förskolan/skolan får information om detta. Informationen skickas ut av förskolan/skolan på uppdrag av Region Sörmlands smittskydd. Informationen innehåller förhållningsregler som måste följas av de som berörs.

Hur anpassas skolan och förskolans verksamheter?

Våra verksamheter bedrivs med vissa förändringar och anpassningar på grund av coronapandemin. Vi fortsätter förlägga vår verksamhet utomhus när det är möjligt och pratar med barnen och eleverna om vikten av att tvätta händerna.

Är Öppna förskolan öppen?

Ja, Öppna förskolan tar emot upp till åtta familjer samtidigt. Mer information om Öppna förskolan och hur du anmäler ditt besök hittar du här.

Kan min förskola eller skola komma att stänga?

En förskola eller skola kan stängas helt eller delvis om smittskyddsläkaren rekommenderar det.

Kommer fjärr- och distansundervisning vara aktuellt under hösten?

Närundervisning på plats är huvudregeln i skolan. Det är enbart på rekommendation av Folkhälsomyndigheten som beslut om distansundervisning kan fattas.