Det här gäller på Gnesta kommuns förskolor och grundskolor

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt.

Vad gäller om mitt barn får symtom?

Alla ska fortsatt stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på sådana symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Ditt barn kan komma tillbaka till förskolan eller skolan när barnet är frisk och har ett gott allmäntillstånd.

Allmänheten testas generellt inte längre vid symtom på covid-19.

Vad gäller om någon i barnets hem är sjuk i covid-19?

Barnet/eleven behöver bara vara hemma från skolan om barnet/eleven själv är sjuk.

Kan min förskola eller skola komma att stänga?

Vid hög personalfrånvaro kan vi behöva stänga vissa grupper/klasser/årskurser under en kortare period.

Kan mitt barn få omsorg om verksamheten stänger?

Vid en eventuell stängning på grund av hög personalfrånvaro kommer omsorg fortsatt att erbjudas till elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet samt till elever i behov av särskilt stöd.

Samhällsviktig verksamhet

Du som är vårdnadshavare för en dialog med din arbetsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning av förskolor/skolor. Det är din arbetsgivare som bedömer om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av MSBSF 2020:3. Arbetsgivaren gör sedan en bedömning av vilken verksamhet (inom den egna samhällsviktiga verksamheten) som är prioriterad och vilken personal som behövs för att bedriva den. Arbetsgivaren meddelar sedan dig om du behövs i samhällsviktig verksamhet vid en stängning av förskolor/skolor.

Om du inte kan ordna omsorg på annat sätt, anmäler du ditt behov av omsorg för ditt/dina barn i denna e-tjänst. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet, bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet/barnen.

Observera att inga intyg ska skickas in.

Omsorg utifrån barnets behov

Omsorg vid stängning av förskola och fritidshem ska erbjudas till barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet samt till barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Vårdnadshavare och rektor har en dialog om barnets behov av omsorg vid stängning.

Hur anpassas skolan och förskolans verksamheter?

Från och med den 9 februari avvecklas de flesta åtgärderna mot covid-19 som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare beslutat om. Den närmaste perioden efter den 9 februari blir en övergångsperiod mot en successiv normalisering. Då smittspridningen fortsatt är hög, finns en risk för hög frånvaro bland både personal och barn/elever.

Är Öppna förskolan öppen?

Ja, Öppna förskolan är öppen. Från och med vecka 9 tar Öppna förskolan emot besök helt utan begränsningar i antal familjer per tillfälle. Mer information om Öppna förskolan hittar du här.