Gymnasieskola och vuxenutbildning

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolornas och vuxenutbildningarnas undervisning skall ske på distans.

Efter ett beslut från regeringen kommer dock skolor öppna för mindre grupper av elever. Vårdnadshavare och elev på Åsbacka kommer få individuell information om detta från sin skola. För mer information se Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Behöver du en studieplats med internetuppkoppling?

I mån av plats och tid erbjuder Gnesta kommun 10 platser för dig som är gymnasieelev att sitta och studera på. Det är platser med internetuppkoppling på Elektron i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta. Studieplatsen bokas via Servicecenter.

Lokalen kommer att vara bemannad av ordinarie personal, observera det är inte lärare.

Välkommen att kontakta Servicecenter på telefon
0158 - 275 000 för frågor och bokning av plats.

Hur påverkas mina studier på Komvux?

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset rekommenderar folkhälsomyndigheten att gymnasieskolornas och vuxenutbildningars undervisning skall ske på distans. Kommunens vuxenutbildning kommer därför inte att ha någon schemalagd undervisning. Alla elever kommer att få hjälp att bedriva sina studier på distans. Vi kommer att på olika sätt hjälpa eleverna med att klara av sina studier. Skolan kommer att kontinuerligt följa varje elevs studier.

Vid frågor kan du kontakta rektor Helene Pettersson via mejl: helene.pettersson@gnesta.se.

Vad gäller för mig som studerar vid introduktionsprogrammet på Åsbacka?

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten att undervisning på gymnasiet och Komvux som huvudregel ska erbjudas på distans. Alla elever kommer att få hjälp att bedriva sina studier på distans. Läs mer på våra gymnasiesidor.länk till annan webbplats

Efter ett beslut från regeringen kommer dock skolan öppna för mindre grupper av elever den 20 april. Vårdnadshavare och elev på Åsbacka kommer få individuell information om detta från sin skola. För mer information se Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Hur påverkas mitt bidrag och lån från CSN?

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Se mer information på CSNs webbplats.länk till annan webbplats

När kommer gymnasieskolan att återgå till undervisning i lokalerna igen?

Vi kan inte ge något besked kring detta idag. De besluten kommer att bero på pandemins utveckling. Vi rekommenderar dig att löpande gå in på din gymnasieskolas hemsida för att följa informationen.

Vad händer med inplanerade prov och examinationer?

Skolornas undervisning äger rum enligt schema. Det är fullt möjligt för lärare att bedöma dina kunskaper. Via dina kontakter med din skola skall du få veta allt om dina prov och examinationer.

Jag läser årskurs 3 på gymnasiet, hur kommer mina avgångsbetyg att påverkas?

Undervisningen är inte inställd utan bedrivs på distans. Tanken är att du skall kunna få dina betyg innan sommaren.

Varför har de nationella proven ställts in?

Skolverket har meddelat att de nationella proven för läsåret 2019/2020 ställs in, då de riskerar att utgöra en allt för stor belastning på skolorganisationen. Du kan läsa mer om beslutet på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

Var kan jag läsa mer om skolfrågor i nuläget?

Skolverket har speciella sidor om information kring förskolor och skolor på www.skolverket.selänk till annan webbplats.