Stöd och omsorg

Inom vård och omsorg finns många personer som tillhör riskgrupper. Därför är det särskilt viktigt att skydda riskgrupper och personal.

Antal bekräftade fall inom vård och omsorg?

Från och med onsdagen den 13 maj 2020 publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare och publiceras på vår webbplats varje onsdag.

En gång i veckan lämnar landets kommuner in uppgifter till Socialstyrelsen om hur många brukare i de kommunala verksamheterna som är bekräftat smittade. Detta för att Socialstyrelsen ska kunna fördela skyddsutrustning efter behov.

I samband med att vi skickar uppgifterna till Socialstyrelsen varje onsdag kommer de att publiceras på vår webbplats. Uppgifterna anger hur många bekräftade fall av covid-19 som totalt finns i våra vård- och omsorgsverksamheter just den dagen.

Om det totala antalet bekräftade fall är färre än sex, anger vi inte det exakta antalet utan skriver ”färre än sex”. Detta för att vi gör bedömningen att det annars finns risk att enskilda kommuninvånare kan identifieras.

Observera att siffran är en ögonblicksbild över hur det ser ut just i dag.

 • Onsdagen den 12 augusti: Färre än sex
 • Onsdagen den 5 augusti: Färre än sex
 • Onsdagen den 29 juli: Färre än sex
 • Onsdagen den 22 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 15 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 8 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 1 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 24 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 17 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 10 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 3 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 27 maj 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 20 maj 2020: 8
 • Onsdagen den 13 maj 2020: 7

Vad gäller om jag vill besöka mitt fritidshus i Gnesta kommun och behöver ansöka om hemtjänst?

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning uppmanar vi dig att tänka igenom om besöket är nödvändigt att genomföra.
Enligt rekommendationerna ska du inte resa alls om du är sjuk och tänka igenom din vistelse noga om du tillhör en riskgrupp. Det är också viktigt att du kan ta dig till din hemkommun på ett sätt som inte smittar andra om du skulle insjukna under din vistelse i kommunen.

Om du planerar att ansöka om hemtjänst under din tillfälliga vistelse i Gnesta kommun behöver du vara medveten om att det under en tid kan finnas begränsat med resurser. Det innebär att vi endast kan erbjuda insatser som anses nödvändiga.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter.
Telefonnummer till Servicecenter: 0158 - 275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se

Finns det smittade medarbetare i Gnesta kommun?

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av alla medarbetare i Gnesta kommun men dokumenterar inte orsaken till sjukfrånvaro. Om en person konstaterats smittad av covid-19 är det smittskyddsläkaren i Region Sörmland som ansvarar för att den personen får tydlig information och förhållningsregler. Det är också Region Sörmland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för att ge information. Vidare informerar Region Sörmland allmänhet, hälso- och sjukvård och vård och omsorg i kommunen.

All vård av smittade personer och hur smittad personal ska hanteras sker enligt tydliga och väl formulerade rutiner. Även om mycket sker snabbt finns hela tiden detta för vården att luta sig mot.

Vad betyder patientsekretess?

Gnesta kommun är en liten kommun sett till antal invånare. Vi har ett mindre antal verksamheter och få särskilda boenden. På grund av detta finns risk för att människor kan identifieras om känsliga uppgifter kommer ut.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.
Alla ska kunna känna sig trygga med att känsliga uppgifter inte kommer ut.

Utifrån patientsekretessen har Gnesta kommun därför valt att inte lämna ut information om sammanlagda antalet fall är färre än sex personer.

Vad händer vid misstänkt eller konstaterad smitta?

Om en brukare på ett äldreboende konstaterats vara smittad av covid-19 vårdas den personen efter särskilda rutiner. Behandlande läkare bedömer vårdbehov och personen får sitt omvårdnadsbehov i första hand tillgodosett på boendet. Verksamheten följer de riktlinjer som är framtagna av Region Sörmland vilka är att vårda personen och att förhindra smittspridning. Det innebär att den boende får stanna i sin lägenhet och därmed inte träffar andra boende och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs.

Grunden för att minimera smittspridning är hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver.

Här kan du läsa mer om skyddsutrustning.

Vad gäller för kommunens äldreboenden?

Besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden

På uppmaning av smittskyddsläkaren i Region Sörmland har Gnesta kommun beslutat att införa besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden. Det gäller både äldreboenden, kortvård samt grupp- och serviceboenden (LSS). Åtgärden görs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset, då äldre och vissa funktionsnedsatta är en riskgrupp. Besöksförbudet gäller från och med den 15 mars och tills vidare. Besöksförbudet gäller alla.

Om du som är anhörig vill besöka en av våra verksamheter eller boenden måste du kontakta enhetschefen för att få beslut om besöket kan äga rum.

Vad gäller för socialtjänstens Stöd- och vägledningsverksamhet?

På grund av coronapandemin är socialtjänstens reception för närvarande stängd för fysiska besök. Du är istället välkommen att ringa oss måndag - fredag mellan 09.00 - 11.00.
Telefon till Socialtjänstens reception: 0158 - 275 145

Socialsekreterare finns tillgänglig via telefon på vardagar mellan 08.00-12.00. Ring servicecenter så kopplas du till rätt person. Övrig tid går det att nå oss via e-post ifo@gnesta.se eller genom att kontakta servicecenter på telefon 0158 - 275 000.

Orosanmälningar som gäller barn eller vuxna kan göras via e-tjänst eller blankett, genom att ringa servicecenter och bli kopplad till socialtjänsten eller via socialjouren genom att ringa 112 (efter kontorstid).
Information om hur du anmäler oro för barn eller vuxen

Jag är äldre/tillhör en riskgrupp och behöver hjälp. Hur gör jag?

Behöver du hjälp med handling eller andra ärenden?

Frivilligverksamheten i Gnesta kommun har en telefonlista för dig som behöver hjälp med till exempel handling eller bara behöver prata med någon. Du som står med på listan blir uppringd av frivilligsamordnaren eller en volontär som hör efter hur du mår och vad du behöver hjälp med.

Ring eller skicka e-post till Servicecenter, så hjälper de dig att komma i kontakt med Frivilligverksamheten.

Telefon till Servicecenter: 0158 - 275 000
E-post:

Vill du låna böcker utan att besöka biblioteket?

Biblioteket i Gnesta erbjuder Take away-lån så du inte behöver gå in på biblioteket för att söka upp och låna dina böcker. Ring eller mejla biblioteket så plockar personalen ihop en kasse till dig med böcker du önskar låna. Kassen hämtas sedan utanför biblioteket efter överenskommelse. Beställda Take away-kassar levereras på onsdagar för upphämtning på en central plats i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Gnesta bibliotek
Telefon: 0158-275 294
E-post: biblioteket@gnesta.se

Behöver du någon att prata med om oro?

På Äldrelinjen finns volontärer att prata med när du har svåra tankar. Deras uppgift är att lyssna på dig och stödja dig. De kan också hänvisa dig vidare till professionellt stöd om det behövs.

Telefon Äldrelinjen: 020-22 22 33

Röda korset har en särskild stödlinje öppen under coronakrisen. Här kan du få råd och stöd om hur du kan hantera din situation.

Telefon Röda korset: 0771-900 800 (måndag till fredag kl.12.00-16.00)

Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen, kommuner och regioner och kan ge dig information och råd kring psykisk hälsa under krstider. Läs mer här om Uppdrag Psykisk Hälsa.länk till annan webbplats

Vem kan hjälpa min äldre anhöriga att handla?

Kommunens Frivilligverksamhet har en telefonlista för den som behöver hjälp med handling eller bara behöver prata med någon en stund. Din anhörig kan vara med på listan och bli regelbundet uppringd av frivilligsamordnaren eller en volontär som hör efter hur läget är och om hjälp behövs.

Ring eller skicka e-post till Servicecenter, så hjälper de dig att komma i kontakt med Frivilligverksamheten.

Telefon till Servicecenter: 0158-275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se

Jag vill hjälpa till! Hur gör jag?

Kommunens Frivilligverksamhet organiserar det frivilliga stödet i Gnesta kommun. Ring eller skicka e-post till Servicecenter, så hjälper de dig att komma i kontakt med Frivilligverksamheten. Tack för ditt stöd!

Telefonnummer till Servicecenter: 0158 - 275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se

Vad gäller för Träffpunktens verksamhet?

I samråd med smittskyddsläkare har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att tillfälligt ställa in Träffpunktens verksamheter. Detta görs för att minska smittspridning av coronaviruset. Stängningen omfattar både Träffpunktens matservering och övriga verksamhet.
Beslutet om stängning gäller tills vidare.

Under tiden vi har stängt erbjuder vi hemleverans av matlådor.

Matlådor för personer med biståndsbeslut eller försörjningsstöd

Om du sedan tidigare får din måltid på Träffpunkten betalad av kommunen kommer du få en kall matlåda levererad till ditt hem av hemtjänsten varje dag under perioden som Träffpunkten har stängt.

Försäljning av matlådor

Vi kommer även erbjuda försäljning av kalla matlådor till er som brukar äta lunch på Träffpunkten.

Matlådor beställs genom att ringa Marie Ceder Åkerlund på 0158 – 275 449 senast klockan 10.00 samma dag. Mat för lördag och söndag beställs på fredagen.

När du beställer din matlåda anger du om du vill hämta själv eller få den hemlevererad.

Pensionärer betalar 61 kronor för en matlåda, övriga betalar 79 kronor.

Hämta upp matlåda

Hämtar du upp matlådan gör du det på Strandhagens äldreboende mellan klockan 11.00-11.45, genom att ringa på dörren på baksidan. Du betalar med kontanter, swish eller månatlig faktura.

Få matlådan hemkörd

Om du behöver få matlådan hemkörd behöver du uppge namn, adress och telefonnummer när du beställer matlådan. Du betalar med swish eller månatlig faktura.

Inställda verksamheter inom Stöd till arbete

Information till dig som deltar i någon verksamhet på mötesplatsen Gnesta eller i Långsjö teaters språkverksamhet: Alla verksamheter är inställda tillsvidare. Behöver du hjälp med olika ärenden, exempelvis A-kassa eller frågor som berör Arbetsförmedlingen kan du höra av dig på telefon torsdagar och fredagar 09:00 -12:00. Kontakta Marcus Fors 0158-27 51 40 eller Pär Rådstam 0158-27 58 30 för frågor och hjälp.

På Arbetsförmedlingens hemsida hittar du mer info och svar på dina frågor. www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats.

Journummer vid kris och olyckor

På vår webbplats har vi sammanställt en lista på bra telefonnummer att ha till hands vid en kris eller olycka. Vid större olyckshändelser, lyssna på lokalradion P4 för mer information.

Ta del av listan med journummer.

Sommaraktiviteter för dig som är 70 år och äldre

Frivilligverksamheten ordnar aktiviteter under sommaren för dig som är över 70 år. Alla aktiviteter sker utomhus på coronasäkra avstånd.

Läs hela programmet med sommaraktiviteter härPDF