Stöd och omsorg

Inom vård och omsorg finns många personer som tillhör riskgrupper. Därför är det särskilt viktigt att skydda riskgrupper och personal.

Antal bekräftade fall inom vård och omsorg?

Från och med onsdagen den 13 maj 2020 publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare och publiceras på vår webbplats varje onsdag.

En gång i veckan lämnar landets kommuner in uppgifter till Socialstyrelsen om hur många brukare i de kommunala verksamheterna som är bekräftat smittade. Detta för att Socialstyrelsen ska kunna fördela skyddsutrustning efter behov.

I samband med att vi skickar uppgifterna till Socialstyrelsen varje onsdag kommer de att publiceras på vår webbplats. Uppgifterna anger hur många bekräftade fall av covid-19 som totalt finns i våra vård- och omsorgsverksamheter just den dagen.

Den 14 oktober ändrade vi hur vi rapporterar kring antal bekräftade fall. Tidigare har vi om det totala antalet bekräftade fall varit färre än sex (eller noll), angett ”färre än sex”. Från och med nu rapporterar vi noll om det är noll smittade, vilket vi haft under en väldigt lång tid. Har vi 1–5 smittade kommer vi som tidigare fortsätta att rapportera färre än sex, för att det inte ska gå att identifiera enskilda kommuninvånare.

Observera att siffran är en ögonblicksbild över hur det ser ut just i dag.

 • Onsdagen den 13 januari 2021: Noll
 • Torsdagen den 7 januari 2021: Noll
 • Onsdagen den 30 december: Färre än sex
 • Onsdagen den 23 december: Färre än sex
 • Onsdagen den 16 december: Noll
 • Onsdagen den 9 december: Noll
 • Onsdagen den 2 december: Noll
 • Onsdagen den 25 november: Noll
 • Onsdagen den 18 november: Färre än sex
 • Onsdagen den 11 november: Färre än sex
 • Onsdagen den 4 november: Noll
 • Onsdagen den 28 oktober: Noll
 • Onsdagen den 21 oktober: Noll
 • Onsdagen den 14 oktober: Noll
 • Onsdagen den 7 oktober: Färre än sex
 • Onsdagen den 30 september: Färre än sex
 • Onsdagen den 23 september: Färre än sex
 • Onsdagen den 16 september: Färre än sex
 • Onsdagen den 9 september: Färre än sex
 • Onsdagen den 2 september: Färre än sex
 • Onsdagen den 26 augusti: Färre än sex
 • Onsdagen den 19 augusti: Färre än sex
 • Onsdagen den 12 augusti: Färre än sex
 • Onsdagen den 5 augusti: Färre än sex
 • Onsdagen den 29 juli: Färre än sex
 • Onsdagen den 22 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 15 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 8 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 1 juli 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 24 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 17 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 10 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 3 juni 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 27 maj 2020: Färre än sex
 • Onsdagen den 20 maj 2020: 8
 • Onsdagen den 13 maj 2020: 7

Nya rekommendationer för dig som är 70 år och äldre

Den 22 oktober tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationerna som gällt för landets 70-plussare och personer i andra riskgrupper. Det här betyder att alla i Sverige får samma ansvar att skydda sig själva och andra.

Ända sedan 1 april har personer över 70 år och andra riskgrupper rekommenderats att begränsa sina kontakter och hålla avstånd till andra människor. Detta har, enligt Folkhälsomyndigheten, minskat sjukligheten och räddat liv.

Orsaken till att restriktionerna nu hävs är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Samtidigt har också trycket på sjukvården minskat och landets regioner har nu en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning.

Trots att de särskilda rekommendationerna för äldre nu tas bort är det
viktigt att inte glömma bort att de som är 70 år och äldre fortsatt är en riskgrupp!

För att förhindra spridning av covid-19 är det nu särskilt viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden. Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du känner dig bara lite sjuk!

Vad gäller för mig som har färdtjänst?

Du som är 70 år eller äldre och som beviljas färdtjänst av kommunen kommer så långt det är möjligt att erbjudas ensamresor, på rekomendation från smittskyddsläkaren i Region Sörmland. Det är Region Sörmland som ansvarar för färdtjänsten och trafiken utförs av Sörmlandstrafiken. Har du frågor gällande din färdtjänstresa ska du kontakta Sörmlandstrafiken på telefon 020-44 40 00.

Vad gäller för besök på kommunens äldreboenden och kortvården?

På grund av att smittan nu sprider sig snabbt i samhället och att vi befinner oss i ett väldigt allvarligt läge, avråder just nu Gnesta kommun bestämt från besök till Strandhagens och Ekhagens äldreboende samt kortvården. Det råder inget besöksförbud, men med utgångpunkt i de nya direktiven för Sörmland så ber vi alla anhöriga att tänka till en extra gång innan, om besöket verkligen är nödvändigt. Vi behöver alla hjälpas åt att minska risken för att smittan ska komma in på våra boenden.

Om du ändå besöker ett särskilt boende

Den 1 oktober upphörde det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att Gnesta kommun då öppnade upp igen för besök på äldreboendena Strandhagen och Ekhagen samt på kortvården. För att minska risken för smittspridning måste alla besök på särskilt boende förbokas.

Ett särskilt anpassat rum med plexiglasskärm finns på varje boende där besöken får ske. Det finns också tydliga besöksrutiner med fokus på avstånd och hygien. Stort ansvar vilar även på den besökande att följa personalens direktiv på plats samt att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Följande gäller för den som vill besöka Strandhagen, Ekhagen eller kortvården:

 • Endast bokade besök. Kontakta enheten du vill besöka för att boka en tid.
 • Har du möjlighet att träffa din anhörig utomhus underlättar det. Till att börja med finns det endast ett besöksrum på varje boende och därmed blir det också begränsat med tider för bokade besök inomhus.
 • Max två besökare åt gången till en brukare/boende.
 • Du ska vara frisk och känna dig helt symptomfri vid besöket. Känner du minsta symptom ska du boka av ditt besök.
 • Ingen närkontakt. Hur trevligt det än är att få krama sin anhörig så är det fortfarande avstånd som gäller.
 • Var noga med hygienen – tvätta och sprita händerna både innan och efter besöket.
 • Följ personalens direktiv på plats. De ansvarar också för att sprita av alla ytor i besöksrummet mellan varje besök.

Vad gäller om jag vill besöka mitt fritidshus i Gnesta kommun och behöver ansöka om hemtjänst?

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning uppmanar vi dig att tänka igenom om besöket är nödvändigt att genomföra.
Enligt rekommendationerna ska du inte resa alls om du är sjuk och tänka igenom din vistelse noga om du tillhör en riskgrupp. Det är också viktigt att du kan ta dig till din hemkommun på ett sätt som inte smittar andra om du skulle insjukna under din vistelse i kommunen.

Om du planerar att ansöka om hemtjänst under din tillfälliga vistelse i Gnesta kommun behöver du vara medveten om att det under en tid kan finnas begränsat med resurser. Det innebär att vi endast kan erbjuda insatser som anses nödvändiga.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter.
Telefonnummer till Servicecenter: 0158 - 275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se

Finns det smittade medarbetare i Gnesta kommun?

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av alla medarbetare i Gnesta kommun men dokumenterar inte orsaken till sjukfrånvaro. Om en person konstaterats smittad av covid-19 är det smittskyddsläkaren i Region Sörmland som ansvarar för att den personen får tydlig information och förhållningsregler. Det är också Region Sörmland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för att ge information. Vidare informerar Region Sörmland allmänhet, hälso- och sjukvård och vård och omsorg i kommunen.

All vård av smittade personer och hur smittad personal ska hanteras sker enligt tydliga och väl formulerade rutiner. Även om mycket sker snabbt finns hela tiden detta för vården att luta sig mot.

Vad betyder patientsekretess?

Gnesta kommun är en liten kommun sett till antal invånare. Vi har ett mindre antal verksamheter och få särskilda boenden. På grund av detta finns risk för att människor kan identifieras om känsliga uppgifter kommer ut.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.
Alla ska kunna känna sig trygga med att känsliga uppgifter inte kommer ut.

Utifrån patientsekretessen har Gnesta kommun därför valt att inte lämna ut information om sammanlagda antalet fall är färre än sex personer.

Vad händer vid misstänkt eller konstaterad smitta?

Om en brukare på ett äldreboende konstaterats vara smittad av covid-19 vårdas personen efter särskilda rutiner. Behandlande läkare bedömer vårdbehov och personen får sitt omvårdnadsbehov tillgodosett på boendet i första hand. Verksamheten följer de riktlinjer som är framtagna av Region Sörmland, vilket innebär att vårda personen och att förhindra smittspridning. Det innebär att den boende så långt det är möjligt begränsas från att träffa andra boende. Samtidigt arbetar personalen i speciella coronateam, för att begränsa antalet personer som vistas på enheten där smittan finns.

Grunden för att minimera smittspridning är hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver.

Här kan du läsa mer om skyddsutrustning.

Vad gäller för socialtjänstens Stöd- och vägledningsverksamhet?

På grund av coronapandemin är socialtjänstens reception för närvarande stängd för fysiska besök. Du är istället välkommen att ringa oss måndag - fredag mellan 09.00 - 11.00.
Telefon till Socialtjänstens reception: 0158 - 275 145

Socialsekreterare finns tillgänglig via telefon på vardagar mellan 08.00-12.00. Ring servicecenter så kopplas du till rätt person. Övrig tid går det att nå oss via e-post ifo@gnesta.se eller genom att kontakta servicecenter på telefon 0158 - 275 000.

Orosanmälningar som gäller barn eller vuxna kan göras via e-tjänst eller blankett, genom att ringa servicecenter och bli kopplad till socialtjänsten eller via socialjouren genom att ringa 112 (efter kontorstid).
Information om hur du anmäler oro för barn eller vuxen

Jag är äldre/tillhör en riskgrupp och behöver hjälp. Hur gör jag?

Behöver du hjälp med handling eller andra ärenden?

Frivilligverksamheten i Gnesta kommun har en telefonlista för dig som behöver hjälp med till exempel handling eller bara behöver prata med någon. Du som står med på listan blir uppringd av frivilligsamordnaren eller en volontär som hör efter hur du mår och vad du behöver hjälp med.

Ring eller skicka e-post till Servicecenter, så hjälper de dig att komma i kontakt med Frivilligverksamheten.

Telefon till Servicecenter: 0158 - 275 000
E-post:

Vill du låna böcker utan att besöka biblioteket?

Biblioteket i Gnesta erbjuder Take away-lån så du inte behöver gå in på biblioteket för att söka upp och låna dina böcker. Ring eller mejla biblioteket så plockar personalen ihop en kasse till dig med böcker du önskar låna. Kassen hämtas sedan utanför biblioteket efter överenskommelse. Beställda Take away-kassar levereras på onsdagar för upphämtning på en central plats i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Gnesta bibliotek
Telefon: 0158-275 294
E-post: biblioteket@gnesta.se

Behöver du någon att prata med om oro?

På Äldrelinjen finns volontärer att prata med när du har svåra tankar. Deras uppgift är att lyssna på dig och stödja dig. De kan också hänvisa dig vidare till professionellt stöd om det behövs.

Telefon Äldrelinjen: 020-22 22 33

Röda korset har en särskild stödlinje öppen under coronakrisen. Här kan du få råd och stöd om hur du kan hantera din situation.

Telefon Röda korset: 0771-900 800 (måndag till fredag kl.12.00-16.00)

Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen, kommuner och regioner och kan ge dig information och råd kring psykisk hälsa under krstider. Läs mer här om Uppdrag Psykisk Hälsa.länk till annan webbplats

Vem kan hjälpa min äldre anhöriga att handla?

Kommunens Frivilligverksamhet har en telefonlista för den som behöver hjälp med handling eller bara behöver prata med någon en stund. Din anhörig kan vara med på listan och bli regelbundet uppringd av frivilligsamordnaren eller en volontär som hör efter hur läget är och om hjälp behövs.

Ring eller skicka e-post till Servicecenter, så hjälper de dig att komma i kontakt med Frivilligverksamheten.

Telefon till Servicecenter: 0158-275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se

Jag vill hjälpa till! Hur gör jag?

Kommunens Frivilligverksamhet organiserar det frivilliga stödet i Gnesta kommun. Ring eller skicka e-post till Servicecenter, så hjälper de dig att komma i kontakt med Frivilligverksamheten. Tack för ditt stöd!

Telefonnummer till Servicecenter: 0158 - 275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se

Vad gäller för Träffpunktens verksamhet?

I samråd med smittskyddsläkare har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att tillfälligt ställa in Träffpunktens verksamheter. Detta görs för att minska smittspridning av coronaviruset. Stängningen omfattar både Träffpunktens matservering och övriga verksamhet.
Beslutet om stängning gäller tills vidare.

Under tiden vi har stängt erbjuder vi hemleverans av matlådor.

Matlådor för personer med biståndsbeslut eller försörjningsstöd

Om du sedan tidigare får din måltid på Träffpunkten betalad av kommunen kommer du få en kall matlåda levererad till ditt hem av hemtjänsten varje dag under perioden som Träffpunkten har stängt.

Försäljning av matlådor

Vi kommer även erbjuda försäljning av kalla matlådor till er som brukar äta lunch på Träffpunkten.

Matlådor beställs genom att ringa till köket på Strandhagen 0158-275 290 dagen innan. Vill du ha matlåda till måndag ska du ringa på fredag. Vill du ha matlåda till lördag eller söndag ska du ringa på torsdag.

När du beställer din matlåda anger du om du vill hämta själv eller få den hemlevererad.

Pensionärer betalar 61 kronor för en matlåda, övriga betalar 79 kronor.

Hämta upp matlåda

Hämtar du upp matlådan gör du det på Strandhagens äldreboende mellan klockan 11.00-11.45, genom att ringa på dörren på baksidan. Du betalar med kontanter, swish eller månatlig faktura.

Få matlådan hemkörd

Om du behöver få matlådan hemkörd behöver du uppge namn, adress och telefonnummer när du beställer matlådan. Du betalar med swish eller månatlig faktura.

Verksamheter inom Stöd till arbete

På grund av coronapandemin har Mötesplatsen Gnesta varit stängd en längre tid. Nu i mitten av september öppnas verksamheten upp igen, dock endast för bokade besök. Besök för bokade möten eller samtal sker torsdagar 09.00-12.00 och fredagar 09.00-15.00 på Åsgatan 13 i Gnesta, ingång 6.

Mer information och kontaktuppgifter till Mötesplatsen hittar du på Stöd till arbete.

Journummer vid kris och olyckor

På vår webbplats har vi sammanställt en lista på bra telefonnummer att ha till hands vid en kris eller olycka. Vid större olyckshändelser, lyssna på lokalradion P4 för mer information.

Ta del av listan med journummer.