Råd och stöd vid oro

Det är naturligt att känna oro när det är en kris i världen. Många är oroliga över hur coronakrisen kommer påverka hälsa och ekonomi.

När vardagen inte är som vanligt ökar också risken att utsättas för hot och våld i hemmet. Här finns samlad information om stöd och hjälp att få.

Till dig som är ung och orolig för coronaviruset

Många barn och unga är oroliga över coronavirusets spridning. Här nedanför tipsar vi om ställen dit du som är orolig kan vända dig.

Folkhälsomyndigheten: Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats

Frågor och svar om coronaviruset hos Bris webbplats.länk till annan webbplats

Rädda barnen: Bra att känna till om du är orolig för corona.länk till annan webbplats

Känner du dig orolig och otrygg hemma? Lever du i ett hem med en vuxen som inte mår bra och kanske beter sig illa mot familjen? Det finns hjälp och stöd att få. Prata med en vuxen du kan lita på – en lärare eller annan vuxen. Kommunens socialtjänst kan också hjälpa dig. Du når socialtjänsten genom att ringa Servicecenter.

Telefonnummer till Servicecenter: 0158 - 275 000

Broschyr: Till dig som går i skolanPDF

Du kan också kontakta en organisation som hjälper barn. Klicka på länkarna så får du veta mer.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarns webbplatslänk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället, Bris.selänk till annan webbplats

UMO.se - webbplats om hälsa och relationer för dig mellan 13-25länk till annan webbplats

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn om coronaviruset

Många barn oroar sig över coronaviruset och frågorna är många. Här nedan har vi sammanställt länkar till sidor där du som vuxen får tips på hur du kan prata med barn om corona.

Friends webbplats: Så pratar du med barn om Corona.länk till annan webbplats

Webbplatsen krisinformation.se: Så pratar du med barn om coronaviruset.länk till annan webbplats

Vårdguiden 1177: Hur pratar du med ditt barn om nya coronaviruset?länk till annan webbplats

Rädda barnen: Så pratar du med barn om corona.länk till annan webbplats

 

Till dig som är vuxen och är orolig för din ungdom

Coronakrisen har inneburit stora förändringar i vardagen på kort tid. Det påverkar oss alla, men om oron blir för stor kan hjälp behövas. Du som vuxen kan göra mycket för att stötta din ungdom. Råd om hur du kan gå tillväga finns i denna broschyr:

Till dig som är vuxen och känner oro för din ungdomPDF

Till dig som känner oro över ditt eget mående

Coronakrisen har inneburit stora förändringar i vardagen på kort tid. Det påverkar oss alla, men om din oro blir så stor att den påverkar din psykiska hälsa kan hjälp behövas. Här nedan har vi sammanställt länkar till webbplatser där du kan få råd och stöd att lindra din oro.

Röda korsets Stödtelefon under coronakrisenlänk till annan webbplats

Uppdrag Psykisk Hälsa - om oro under coronakrisenlänk till annan webbplats

Krisinformation.se om oro under coronakrisenlänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177 om oro under kriserlänk till annan webbplats


Till dig som utsätts för hot och våld i nära relation

Ingen ska behöva utstå våld hemma - det finns hjälp att få!

Alltför många människor, både vuxna och barn, lever med våld i familjen. Våld och utsatthet ökar vid stress, oro och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Just nu är det extra viktigt att vi alla är uppmärksamma på om någon inte har det bra hemma.

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50

Läs mer om våld i nära relationer.

 

Orosanmälan

Om du känner oro över att ett barn eller en vuxen far illa eller riskerar att göra det ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan göra en orosanmälan anonymt.

Det finns flera sätt att göra en orosanmälan:

  • Via telefon. Ring till Servicecenter som kopplar dig vidare till socialtjänsten.
  • Via blankett. Den hittar du här.PDF
  • Via socialjouren genom att ringa 112 (kvällar och helger).

Här finns mer information om hur du anmäler oro för barn eller vuxen.

Telefonnummer till Servicecenter: 0158 - 275 000

E-post till Servicecenter: servicecenter@gnesta.se