Samlad information om covid-19 på gnesta.se

Här finns information som publicerats på gnesta.se samlad i datumordning.

2021-06-18
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 23. Smittspridningen i samhället sjunker. Men det är viktigt att vi fortsätter att följa de allmänna rekommendationerna – Undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

2021-06-17
Gemensamma aktiviteter på Ekhagen
Sittgympa, bingo och musikunderhållning. Det är exempel på evenemang som boende på Ekhagen erbjuds när äldreboendet försiktigt öppnar upp för gemensamma aktiviteter.

2021-06-10
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 22. Antal konstaterade fall har ökat lite i Gnesta kommun men fortsätter sjunka i övriga Sörmland. Det är fortsatt viktigt att följa de allmänna rekommendationerna – Undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

2021-06-03
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 21. Den 1 juni upphörde de regionala rekommendationerna. Men självklart ska vi fortsätta följa de allmänna nationella råden. Håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

2021-06-01
Försiktig öppning av Träffpunkten
Idag, tisdag 1 juni, öppnar mötesplatsen Träffpunkten upp för fysiska aktiviteter igen. För att minska risken för smittspridning välkomnar vi max åtta personer per aktivitet inomhus.

2021-05-28
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 20. Antal konstaterade fall har gått ner rejält i både Gnesta kommun och resten av Sörmland. För att smittan ska sjunka ytterligare behöver vi hålla i lite till och följa rekommendationerna.

2021-05-19
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 19. Antal konstaterade fall har gått ner ytterligare i Sörmland, men smittspridningen är fortfarande hög. Vi ber alla att fortsätta följa de regionala rekommendationerna. Håll avstånd och stanna hemma vid symtom.

2021-05-12
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 18. Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och trycket på vården högt. Därför förlängs de regionala rekommendationerna till och med 31 maj.

2021-05-06
Lägesbild covid-19
Nästa vecka, den 11 maj, inleds allmänhetens vaccination i Sörmland. I det första steget kan personer som är mellan 50-59 år boka tid för vaccination mot covid-19.

2021-04-29
Lägesbild covid-19
Med anledning av den höga smittspridningen förlängs de regionala rekommendationerna till 16 maj. Även distansundervisningen på Frejaskolan förlängs, vårterminen ut.

2021-04-26
Tänk efter före!
Pandemin är långt ifrån över och läget är fortfarande allvarligt. Därför lanserar Gnesta kommun nu kampanjen: Tänk efter före! där vi ber alla Gnestabor att fortsätta hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

2021-04-21
Säkra besök på våra äldreboenden
Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer efter vaccinering underlättar för boende på kommunens äldreboenden. Men även om du är vaccinerad är det viktigt att fortsätta följa de allmänna råden.

2021-04-21
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 15. Smittan har gått ner något i Gnesta kommun och resten av Sörmland. Trycket på vården är fortsatt högt och det är viktigt att alla tar personligt ansvar och följer de lokala rekommendationerna.

2021-04-15
Vaccineringen fortsätter inom LSS
Idag, 15 april, inleddes vaccineringen på kommunens LSS-boenden. Men även om du är vaccinerad behöver du fortsätta följa de lokala rekommendationerna.

Biblioteket och servicecenter stänger tillfälligt
15-19 april är bibliotekets och servicecenters lokaler stängda för allmänheten. Anledningen är smitta av covid-19 i verksamheten. Stängningen kan komma att förlängas.

2021-04-14
Lägesbild covid-19
Aktuell lägesbild vecka 14. Smittan ökar i Gnesta kommun och resten av Sörmland. Trycket på vården är högt och det är fortsatt viktigt att vi följer de lokala rekommendationerna som är förlängda till och med 2 maj.

2021-04-14
Antal bekräftade fall: Färre än sex
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare. Från och med den 21 april kommer denna siffra istället att redovisas i Lägesbild covid-19 samt under frågor och svar om stöd och omsorg.

2021-04-13
”Att barnen mår bra är viktigast för oss”
I januari införde högstadiet på Frejaskolan distansundervisning för att minska smittspridningen. För att ta reda på hur det har påverkat eleverna har vi träffat Johanna Jämtvall, skolkurator på Frejaskolan.2021-04-07

2021-04-07
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-04-01
Förlängning av lokala rekommendationer - Gnesta kommun
Smittspridningen fortsätter öka i Sörmland. Därför förlängs de lokala allmänna rekommendationerna till och med 2 maj 2021.

2021-03-31
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-03-29
Fritidsgården håller öppet - digitalt
På grund av pandemin kan inte fritidsgården Chill hålla öppet som vanligt. Istället har kommunen satsat på den digitala mötesplatsen Discord där ungdomarna kan spela dataspel, kolla på film eller chatta med varandra.

2021-03-24
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-03-17
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-03-15
Förlängning av regionala rekommendationer
Smittspridningen fortsätter öka i Sörmland. Därför förlängs och förnyas de regionala rekommendationerna från och med 15 mars till 6 april.

2021-03-10
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-03-08
Förskolan Ängen stänger tillfälligt
Idag 8 mars stänger förskolan Ängen med anledning av att flera personer i verksamheten har testat positivt för covid-19. Beslutet har fattats i samråd med smittskyddsläkaren i Region Sörmland.

2021-03-03
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-02-26
Säkra besök på kommunens äldreboenden
Även om den du vill besöka är vaccinerad behöver alla fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade.

2021-02-24
Munskydd hela dygnet i kollektivtrafiken
Sedan 23 februari gäller skärpta regionala rekommendationer i Sörmland. En av dem är att engångsmunskydd ska användas när du reser i kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet

2021-02-24
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-02-23
Nya skärpta regionala rekommendationer i Sörmland
Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Sörmland. Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har därför beslutat om nya regionala rekommendationer.

2021-02-18
Nu vaccineras vård- och omsorgspersonal
Idag fick 100 medarbete i kommunens vård- och omsorgsverksamheter sin första dos vaccin mot covid-19. Den andra, och sista, dosen ges om cirka tre veckor.

2021-02-17
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-02-16
Walk and talk-samtal på Mötesplatsen
Under pågående pandemi erbjuder Mötesplatsen Gnesta flera fysiska insatser. Bland annat Walk and talk-samtal där arbetssökande kan träffa vägledare för samtal ute under en promenad.

2021-02-10
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-02-05
Idrottsanläggningarna öppnas även för ungdomar födda 2002-2004
För barn och unga födda 2002 eller senare är alla kommunala idrottsanläggningar öppna för all idrottslig föreningsverksamhet.

2021-01-03
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-02-02
Vaccination med dos två har börjat
Idag, 2 februari, fick boende på Ekhagen den andra dosen vaccin mot covid-19. Vaccinationen för personer med hemtjänst och hemsjukvård har påbörjats men på grund av brist på vaccin finns det just nu inga bokningsbara tider.

2021-01-28
Hemtjänstens covidteam tar hand om smittade
Sedan i våras finns ett särskilt covidteam i Gnesta kommuns hemtjänst som besöker brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19. Vi har träffat Elin Lindqvist, undersköterska på Gnesta hemtjänst, för att höra hur ett säkert besök går till.

2021-01-27
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-01-22
Kulturskolan återgår till närundervisning
Kulturskolan kommer återgå till närundervisning för elever födda 2005 eller senare från och med måndag 25 januari. Detta efter en ny rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

2021-01-21
Idrottsanläggningar öppnar för barn och unga
Från och med måndag 25 januari öppnar alla kommunala idrottsanläggningar för idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare. Detta efter ett beslut från regeringen.

2021-01-21
Distansundervisningen på Freja fortsätter
Distansundervisningen för högstadieelever på Frejaskolan fortsätter fram till och med den 5 februari. Från och med måndag 25 januari kommer elever i nian dock ha närundervisning i de praktiska ämnena.

2021-01-20
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare.

2021-01-15
Nu börjar vaccineringen för personer med hemtjänst och hemsjukvård
Från och med 18 januari kan du som har hemtjänst eller hemsjukvård, samt de du bor med, vaccineras mot covid-19.

2021-01-14
Matlådor till Frejaskolans högstadieelever
Kostenheten erbjuder matlådor för elever i högstadiet som för närvarande har distansundervisning.

2021-01-13
Använd munskyddet rätt
Åker du kollektivtrafik i rusningstid på vardagar mellan 7-9 och 16-18? Då är det munskydd som gäller för att minska smittspridning av covid-19.

2021-01-13
Antal bekräftade fall: Noll.
Varje onsdag publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

2021-01-12
Tillfällig pandemilag från den 10 januari 2021.
Den tillfälliga lagen innnebär nya regler för gym- och sportanaläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

2021-01-07
Högstadiet på Frejaskolan övergår till distansundervisning
Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 på Frejaskolan kommer ha distansundervisning från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari.

2021-01-07
Nu har första Gnestabon fått vaccin mot covid-19.

2021-01-07
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 7 januari: Noll.

2020-12-30
Vaccination mot covid-19.

Just nu pågår förberedelser inför vaccination mot covid-19. Nästa vecka påbörjas vaccination av äldre på kommunens särskilda boenden.

2020-12-30
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 30 december: Färre än sex.

2020-12-23
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 23 december: Färre än sex.

2020-12-22
Fritidsgården blir helt digital och Kulturskolan ger distansundervisning.
På grund av de nationella restriktioner som gäller till och med den 24 januari 2021 kommer fritidsgården bedriva digital verksamhet, medan den fysiska fritidsgården hålls stängd. Även Kulturskolans och Komteks verksamhet kommer bedrivas på distans vecka 3.

2020-12-22
Kommunala idrottsanläggningar stängs.
Den 21 december, fattades ett delegationsbeslut om att all verksamhet i alla kommunala idrottsanläggningar ska ställas in i Gnesta kommun. Detta gäller från och med den 23 december.

2020-12-16
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 16 december: Noll.

2020-12-11
Om corona: Detta gäller just nu - och under kommande helger och högtider
På grund av ökad smittspridning av covid -19 övergår de lokala råden till nationella föreskrifter och allmänna råd. De lokala verksamhetsanpassningar kommunen införde gällde fram till den 13 december. Kommunen har beslutat att dessa anpassningar kommer att kvarstå tills vidare.

2020-12-09
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 9 december: Färre än Noll.

2020-12-03
Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.
Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för vad som gäller om någon i hushållet har covid-19. Nu ska även friska förskolebarn och grundskoleelever stanna hemma under en period om någon i familjen har konstaterad covid-19.

2020-12-02
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 2 december: Noll.

2020-12-01
Från och med fredagen den 20 november är fyndhörnan på Återvinningsgården öppen för inlämning av saker. För att detta ska ske på ett säkert sätt utifrån nuvarande situation med covid-19 har vi ändrat rutinerna. En bänk kommer att stå i öppningen till fyndhörnan, där du ställer dina saker. Vår dagliga verksamhet tar emot det som ställs på bänken. Fyndhörnan kommer att vara öppen på fredagar mellan kl 12.00 - 16.00 för inlämning.

2020-12-01
Välkommen till vår digitala fritidsgård.

På grund av de allmänna restriktionerna kan fritidsgården Chill inte ha ordinarie verksamhet. Istället flyttar en del av verksamheten till nätet. Nu kan alla mellan 12-19 år ansluta sig till Gnestas digitala fritidsgård på Discord. Idag, tisdagen den 1 december, drar vi igång. Här kan du delta i alla våra olika kanaler och umgås med kompisar över nätet.

2021-11-30

Gnesta bibliotek startar nu en digital bokcirkel med början den 2 december. Boken diskuteras via sajten bokcirklar.se och du deltar när du själv vill under tiden som bokcirkeln pågår.

2020-11-25
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 25 november: Noll.

2020-11-24
Den 5 november infördes lokala allmänna råd i Sörmland med tydliga uppmaningar om vad som förväntas av alla som vistas i länet. Råden har nu förlängts och gäller till och med den 13 december.

2020-11-23
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet börjar gälla den 24 november. Beslutet innebär att den tidigare gränsen på max 50 deltagare upphör att gälla. Undantag gäller för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20 personer.

Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla för längre tid än fyra veckor.

2020-11-18
Smittskyddet vid Region Sörmland har uppdaterat sina rutiner vid konstaterad smitta i förskolan och skolan. Rutinerna innebär att rektor från och med idag, onsdag 18 november, får ett större ansvar för att smittspåra och informera berörda när det gäller risk för smittspridning inom förskolan och skolan. Detta har tidigare skötts av Region Sörmland Smittskydd.

2020-11-18
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 18 november: Färre än sex.

2020-11-18
Med anledning av de skärpta lokala råden har vuxenutbildningen i Gnesta kommun återigen infört distansundervisning för majoriteten av sina elever.

2020-11-11
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 11 november: Färre än sex.

2020-11-11
Ny plats för utställningen Jag och Corona.

Under hösten har biblioteket samlat in berättelser om hur Gnesta kommun och dess invånare påverkats av Coronapandemin. Nu presenteras de bidrag som kommit in. Nu har utställningen Jag och Corona: Gnesta berättar, bytt plats. Den nya platsen är bibliotekets skyltfönster ut mot Strömmentorget i Gnesta.

2020-11-09
För att ytterligare minimera risk för spridning av covid-19 har Socialnämnden i Gnesta kommun beslutat att munskydd ska användas inom socialförvaltningens verksamheter rörande äldreomsorg och LSS. Munskydd ska användas i nära vårdkontakter där avstånd på 1,5 meter inte kan hållas, alltså även om det inte finns misstänkt eller konstaterad coronasmitta. Verksamheter som berörs är äldreomsorg samt insatser som regleras inom Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Beslutet fattades i och med att Region Sörmland infört krav på munskydd för sin personal i alla patientnära situationer, och flera kommuner gör nu detsamma.
Beslutet gäller under perioden 6 november till den 26 november.

2020-11-06
Gnesta kommun har beslutat att anpassa verksamheten utifrån de lokala skärpta råden.

2020-11-05
På grund av den snabba ökningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Region Sörmland, infört skärpta lokala råd.

Detta gäller för alla som befinner sig i Sörmland:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.

Detta gäller för verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser:

  • Verksamheter i Sörmland bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  • Arbetsgivare i Sörmland bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.

2020-11-04
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 4 november: Noll.

2020-10-28
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 28 oktober: Noll.

2020-10-22
De särskilda rekommendationerna för landets 70-plussare tas bort. Ända sedan 1 april har personer över 70 år och andra riskgrupper rekommenderats att begränsa sina kontakter och hålla avstånd till andra människor. Orsaken till att restriktionerna nu hävs är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Samtidigt har också trycket på sjukvården minskat och landets regioner har nu en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning.

2020-10-21
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 21 oktober: Noll.

2020-10-20
En mobil provtagningsstation kommer till Gnesta två dagar i veckan. Du som har luftvägssymtom och tror att du kan ha covid-19 kan nu testa dig i Gnesta.

2020-10-16

Daglig verksamhet under coronapandemin.

Åsbackas dagliga verksamhet erbjuder personer med funktionsvariation en meningsfull sysselsättning i vardagen. Under pågående pandemi har de haft öppet hela tiden. Men precis som många andra av kommunens verksamheter har de behövt ställa om.

Läs mer om daglig verksamhet i vår serie om medarbetare och våra verksamheter under Coronapandemin.

2020-10-14
Antal bekräftade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 14 oktober: Noll.

Från och med den 14 oktober rapporterar vi noll om det är noll smittade. Har vi 1–5 smittade kommer vi, som tidigare, fortsätta att rapportera färre än sex, för att det inte ska gå att identifiera enskilda kommuninvånare.

2020-10-07
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 7 oktober: Färre än sex.

2020-10-01

Nu hävs besöksförbudet på särskilt boende.

Idag, torsdagen den 1 oktober, upphörde det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att Gnesta kommun nu öppnar upp för bokade besök på äldreboendena Strandhagen och Ekhagen samt på kortvården.

2020-09-30
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 30 september: Färre än sex.

2020-09-25
Förhindra våld i nära relationer.

En konsekvens av coronavirusets spridning och insatserna för att begränsa smittan är att många människor tillbringar mer tid hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en ökad risk. Våld i hemmet kommer ibland till polisens och kommunens kännedom genom grannar som varit uppmärksamma, omtänksamma och agerat. Vi från Gnesta kommun vill i samverkan med polisen uppmana dig som medmänniska och granne att kontakta oss om du tror att någon blir utsatt för våld eller på annat sätt far illa. Det kan vara någon i din trappuppgång, i ditt grannhus eller som du känner till på annat sätt.

2020-09-23
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 23 september: Färre än sex.

2020-09-17
Den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att Gnesta kommun då öppnar upp för besök på äldreboendena Strandhagen och Ekhagen samt på kortvården. För att minska risken för smittspridning måste alla besök på särskilt boende förbokas.

Ett särskilt anpassat rum med plexiglasskärm finns på varje boende där besöken får ske. Det finns också tydliga besöksrutiner med fokus på avstånd och hygien. Stort ansvar vilar även på den besökande att följa personalens direktiv på plats samt att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

2020-09-16
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 16 september: Färre än sex.

2020-09-09
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 9 september: Färre än sex.

2020-09-02
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 2 september: Färre än sex.

2020-08-26
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 26 augusti: Färre än sex.

2020-08-19
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 19 augusti: Färre än sex.

2020-08-12
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 12 augusti: Färre än sex.

2020-07-15
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 15 juli: Färre än sex.

2020-07-08
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 8 juli: Färre än sex.

2020-07-01
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 1 juli: Färre än sex.

2020-06-26
Enligt Folkhälsomyndigheten utgör bad ingen risk för smittspridning så länge avstånd hålls.

2020-06-24
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 24 juni: Färre än sex.

2020-06-23
Från och med den 1 juli 2020 börjar en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun har då fullt tillsynsansvar angående trängsel på serveringsställen. Lagen gäller till och med 31 december 2020.

För den som driver ett serveringsställe gäller att ansvara för att trängsel undviks i och utanför lokalen för att förhindra smittspridning bland besökare.

2020-06-18
Kommunen har gått ner från stabsläge. Den 13 mars 2020 tillsattes en krisledningsstab som under våren har stöttat och samordnat förvaltningarnas arbete under pandemin. I juni 2020 avslutas krisstaben då läget bedöms vara mer stabilt. Om det skulle uppstå ett krisläge igen återinförs den.

2020-06-17
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 17 juni: Färre än sex.

2020-06-15
Musikkryss, allsång och sittgympa framför datorn. De är exempel på digitala aktiviteter som de äldre på Strandhagens äldreboende erbjuds under coronapandemin.
Läs mer om Strandhagen och se bildspel här. Länk till annan webbplats.

2020-06-12
Nu har alla vuxna sörmlänningar möjlighet att testa sig för covid-19. Du anmäler dig för provtagning via e-tjänst på 1177.se.

2020-06-10
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 10 juni: Färre än sex.

2020-06-08
På Återvinningsgården i Gnesta har personalen ställt om verksamheten med anledning av coronapandemin. Ett stoppljus reglerar antal bilar vid infart och Fyndhörnan har stängt tills vidare.
Läs mer om återvinningsgården och se bildspel här. Länk till annan webbplats.

2020-06-03
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 3 juni: Färre än sex.

2020-06-03
Hur har medarbetarna på kommunens hemtjänst förändrat sitt arbete på grund av coronapandemin? Och vilken skyddsutrustning har de? För att ta reda på det har vi träffat Jenny Nurminen Ångström, undersköterska på Björnlunda hemtjänst.
Läs mer om kommunens hemtjänst och se bildspel här. Länk till annan webbplats.

2020-06-01
Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever satsade kommunens grundskolor på när coronapandemin slog till. Vi har besökt Frejaskolan för att se hur det fungerar där.
Läs mer Frejaskolan och se bildspel här. Länk till annan webbplats.

2020-05-27
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 27 maj: Färre än sex.

2020-05-26
På mötesplatsen Träffpunkten har många äldre träffats varje dag för dagens lunch och social samvaro. Nu är lokalen stängd på grund av coronapandemin. Men du kan fortfarande köpa lunch som du hämtar själv eller får hemkörd.
Läs mer om Träffpunkten och se bildspel här. Länk till annan webbplats.

2020-05-25
För dig som företagare har coronapandemin medfört stora förändringar. Du som bedriver butiks- eller restaurangverksamhet behöver till exempel se till att människor inte står eller sitter för tätt i dina lokaler eller ändra rutiner för servering med mera.

2020-05-20
Antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter är onsdagen den 2o maj: 8

2020-05-15
På grund av coronakrisen har förskolan Fågeldansen ställt om i verksamheten för att barnen ska kunna vara ute mer.
Läs mer om Fågeldansen och se bildspel här. Länk till annan webbplats.

2020-05-14
Vad gäller om jag vill besöka mitt fritidshus i Gnesta kommun och behöver ansöka om hemtjänst? I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning uppmanar vi dig att tänka igenom om besöket är nödvändigt att genomföra. Enligt rekommendationerna ska du inte resa alls om du är sjuk och tänka igenom din vistelse noga om du tillhör en riskgrupp. Det är också viktigt att du kan ta dig till din hemkommun på ett sätt som inte smittar andra om du skulle insjukna under din vistelse i kommunen.

Om du planerar att ansöka om hemtjänst under din tillfälliga vistelse i Gnesta kommun behöver du vara medveten om att det under en tid kan finnas begränsat med resurser. Det innebär att vi endast kan erbjuda insatser som anses nödvändiga.

2020-05-13
Från och med onsdagen den 13 maj 2020 publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna anger hur många bekräftade fall av covid-19 som totalt finns i våra vård- och omsorgsverksamheter just den dagen. Om det totala antalet bekräftade fall är färre än sex, anger vi inte det exakta antalet utan skriver ”färre än sex”. Detta för att vi gör bedömningen att det annars finns risk att enskilda kommuninvånare kan identifieras.

Antal bekräftade fall inom vård och omsorg är onsdagen den 13 maj: 7

2020-05-12
På grund av coronakrisen erbjuder Gnesta bibliotek en Take away-service på böcker, ljudböcker och brädspel. Bokkassen hämtar du sedan på eller utanför biblioteket.
Läs mer om bibliotekets Take away-kasse och se bildspel här. Länk till annan webbplats.

2020-05-11
Hur arbetar Gnesta kommun med att hindra smittspridning av coronaviruset i sina verksamheter? Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Gnesta kommun berättar om skyddsrutiner och skyddsutrustning:
"Basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder. Skyddsutrustningen består av handskar, plastförkläde, munskydd och visir. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Munskyddet används tillsammans med visir. Visiret kan användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka patienter."

2020-05-07
Nu finns Region Sörmlands webbtjänst matchajobben.nu där företag i Sörmland får hjälp att hitta varandra. Där kan du som företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av.

2020-05-06
Vi värnar om att skydda den enskilda människans integritet. Alla ska känna sig trygga att känslig information inte kommer ut.

Gnesta kommun är en liten kommun sett till antal invånare. Vi har ett mindre antal verksamheter och få särskilda boenden. På grund av detta finns risk för att människor kan identifieras om känsliga uppgifter kommer ut. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Utifrån patientsekretessen har Gnesta kommun därför valt att inte lämna ut information om sammanlagda antalet fall är färre än sex personer.

2020-05-05
Till följd av coronavirusets spridning har Gnesta kommun fattat beslut att i år endast erbjuda feriearbete till ungdomar födda 2003. Risken för smitta är stor och därför kan vi inte erbjuda feriearbete inom vård och omsorg, inte heller inom barnomsorgen, denna sommar. Detta gör att platserna inte kommer räcka till för alla. Platserna kommer att lottas ut.

2020-04-27
Stoppljus på Återvinningsgården Länk till annan webbplats.
På Återvinningsgården i Gnesta har personalen ställt om verksamheten med anledning av coronapandemin. Ett stoppljus reglerar antal bilar vid infart och Fyndhörnan har stängt tills vidare.

2020-04-17
Gnesta kommun bjuder in till en aktiv fritid, även i virustider. Gå ut och njut i skog och mark när du är frisk. Eller ta del av digitala kulturupplevelser hemma i soffan om du behöver vila och återhämtning. Vi har samlat information om möjligheterna till en aktiv fritid i Gnesta kommun även under en pandemi. Läs mer under rubriken Kultur och fritid.

2020-04-15
En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har någon typ av läshinder. Det kan bero på att man har en funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller ett annat modersmål än svenska. Därför är det viktigt att det finns information på lättläst svenska.
Vi har uppdaterat våra lättlästa sidor med information om coronaviruset.

2020-04-09
Coronaviruset har på kort tid skapat stora förändringar i världen och i vårt vanliga liv. När vardagen är i gungning kan det skapa stor oro. Det kan också öka risken att utsättas för hot och våld i hemmet. Vi har samlat information om stöd och hjälp att få under rubriken Stöd vid oro.

2020-04-08
Information till dig som har sökt feriearbete på Gnesta kommun sommaren 2020. Med anledning av rådande situation av covid-19 så kommer besked till dig som ansökt om feriepraktik 2020 att dröja. Vår förhoppning är att kunna ge dig ett besked i början av maj.

2020-04-08
På grund av de rådande omständigheterna kring coronaviruset ändrar vi våra rutiner för lämning och hämtning av barn på förskolan. Lämning och hämtning av barn ska ske utomhus. Du som vårdnadshavare som lämnar barn i förskola och skola ska undvika att komma in i våra lokaler. Om du trots detta behöver komma in i lokalerna måste du tvätta händerna och hålla dig i kapprummet så långt det är möjligt. Syftet med detta är att minska antalet personer som vistas i våra lokaler och på så sätt minska risken för smittspridning.

2020-04-06
Tillsammans tar vi ansvar i en svår tid. Intervju med Gnesta kommuns kommunalråd om kommunens situation med anledning av coronaviruset:

"Vi arbetar intensivt i alla våra verksamheter för att förbereda och ställa om arbetet för att kunna hantera läget. Samtidigt arbetar vi för att vardagen ska fortsätta så smidigt som möjligt och så långt det är möjligt. Alla verksamheter planerar och förbereder olika scenarier."

2020-04-06
Behöver du hjälp med handling, andra ärenden eller bara någon att prata med en stund? Frivilligverksamheten har en telefonlista för dig som är äldre och behöver hjälp under coronakrisen. Du som står med på listan blir uppringd av frivilligsamordnaren eller en volontär som hör efter hur du mår och vad du behöver hjälp med.

2020-04-03
För att minska risken för smittspridning stänger vi Träffpunkten tillfälligt. Under tiden vi har stängt erbjuder vi hemleverans av matlådor. Beslutet om stängning gäller från och med fredag 3 april till och med 31 maj.

2020-04-01
Coronapandemin påverkar föreningar och verksamheter.Vi försöker hålla vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang.

2020-03-23
Spridningen av coronaviruset har redan drabbat företagare i Gnesta kommun väldigt hårt. För att på bästa sätt stötta våra lokala företagare har kommunen hittills sett över bland annat fakturafrågor och kommit fram till att:

  • Vi förlänger generellt kredittiden för fakturor som går ut kopplat till tillsyn för dig som näringsidkare eller förening.
  • Enligt redan gällande regler så kan du som näringsidkare ta kontakt med kommunens ekonomienhet om du har frågor gällande din faktura. Vi kommer att hantera varje fall enskilt.

2020-03-22
Nu erbjuder Gnesta kommun 10 platser med internetuppkoppling för dig som är gymnasieelev och bosatt i kommunen. Det är på Elektron i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta. Tider som erbjuds, till att börja med, är måndag till torsdag klockan 8.00 - 14.00 under vecka 13. För kommande veckor, om behovet kvarstår, kommer vi att lägga ut information på gnesta.se.

2020-03-18
För att minska risken för smittspridning stänger vi Träffpunkten tillfälligt. Under tiden vi har stängt erbjuder vi hemleverans av matlådor. Stängningen omfattar både Träffpunktens matservering och övriga verksamhet. Beslutet om stängning gäller från och med fredag 3 april till och med 31 maj.

2020-03-20
Kommunen har gått upp i stabsläge. Sedan den 13 mars är kommunens krisberedskap i stabsläge på grund av pandemin. Det innebär att en central krisledning är igång. Den centrala krisstaben följer utvecklingen av coronaviruset och hur det påverkar Gnesta kommun.

2020-03-16
När det gäller evenemang följer vi också Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller i dagsläget:
”För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas”.

2020-03-13
Undvik att besöka kommunens boenden.
Många som bor på våra boenden kan vara mer känsliga för infektioner än andra. Det gäller både äldreboenden, kortvårdsboende samt grupp- och serviceboenden (LSS). Vi uppmanar er därför att vara extra försiktiga och ber er att undvika besök hos era anhöriga och vänner på kommunens boenden.