Gymnasieskola och vuxenutbildning

Undervisningen på vuxenutbildningen bedrivs både på plats i skolans lokaler och på distans. Gymnasieverksamheten på Åsbacka bedrivs på plats.

Fortsatt gäller att du ska stanna hemma vid symtom.

Hur påverkas mina studier på Komvux?

Undervisningen bedrivs både på plats i skolans lokaler och på distans. Observera att Komvux lokaler enbart är öppna för elever i mindre grupper och inbokade möten och samtal.

Vad gäller för mig som studerar på Åsbacka?

Undervisningen på Åsbacka bedrivs på plats i skolans lokaler utifrån individuella scheman. Undervisningen bedrivs individuellt eller i små grupper. Vid förändringar tas kontakt direkt med eleverna.

Vad gäller för mig som studerar på ett gymnasium i en annan kommun?

Närundervisning är huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Vi ber alla elever och vårdnadshavare att noga följa den information som er skola ger.

Hur påverkas mitt bidrag och lån från CSN om Komvux stänger?

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset.