Näringsliv och företagande

Här finns samlad information om coronapandemin för dig som är näringsidkare i Gnesta kommun.

Ny lag om tillsyn av serveringsställen från och med 1 juli 2020

Från och med den 1 juli 2020 börjar en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun har då fullt tillsynsansvar angående trängsel på serveringsställen. Lagen gäller till och med 31 december 2020.

För den som driver ett serveringsställe gäller att ansvara för att trängsel undviks i och utanför lokalen för att förhindra smittspridning bland besökare.

Information till dig som bedriver butik- eller restaurangverksamhet

Coronapandemin har medfört stora förändringar för oss alla och inte minst för dig som företagare. Du som bedriver livsmedelsverksamhet behöver, i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrift, arbeta för att minska smittspridningen i samhället. Det kan till exempel handla om att se till att människor inte står eller sitter för tätt i dina lokaler eller ändra rutiner för servering med mera.

Det kan vara svårt att veta vad som är tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunen för rådgivning.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för din verksamhet på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Tillfällig förändring av verksamhet

Coronapandemin innebär en ny och oförutsägbar situation för många företag. Men i och med detta kan det uppstå nya idéer och möjligheter att göra anpassningar i ditt företag. Det kan till exempel vara att erbjuda matlådor för avhämtning eller att leverera matkassar eller färdig mat hem till kunder.

En ny verksamhet kan innebära nya risker i livsmedelshanteringen. Därför är det viktigt att du som företagare har koll på riskerna och vet hur de ska hanteras. Om du behöver göra tillfälliga förändringar av din normala verksamhet med anledning av covid-19 vill vi att du hör av dig till oss för rådgivning. Sådana förändringar kan exempelvis vara:

  • Utkörning av matlådor eller matvaror som innebär en ny hantering av livsmedel.
  • Utökad uteservering som kräver ansökan hos både polis, markägare och förändrat serveringstillstånd.

Målet är att hitta lösningar för att underlätta för dig samtidigt som säkra livsmedel kan garanteras.

Läs mer på kommunens webbplats om butik- och restaurangverksamhet.

Kommunens roll

Kommunen är tillsynsmyndighet i frågor som bland annat rör livsmedel, miljö och hälsoskydd. Uppdraget innebär till exempel att ge råd och vägledning till företag samt att säkerställa att lagar och regler efterföljs.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. om tillsyn.

Klagomål och tillsyn

Om ett klagomål inkommer till kommunen kontaktar vi i första hand dig i verksamheten för uppföljning. Vi bestämmer en tid för uppföljning då vi kommer ut till dig för att tillsammans titta på om några ändringar behöver göras.

Som en sista lösning kan kommunen, tills vidare med hjälp av smittskyddsläkare, behöva stänga verksamheter om inte tillräckliga åtgärder vidtas. I dessa fall är målet att verksamheten så snart som möjligt ska kunna öppna igen. Detta görs genom att företaget och kommunen tillsammans hittar lösningar som minskar smittspridningen.

Detta gäller tillsvidare men nya lagar och information kan tillkomma. Aktuell information hittar du på gnesta.se Länk till annan webbplats. och Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Du kan alltid kontakta oss på miljöenheten om du har frågor rörande livsmedel, miljö och hälsoskydd i din verksamhet.

Webbtjänst för företag som behöver eller kan erbjuda arbetskraft

På matchajobben.nu kan företag som står utan kunder och efterfrågan komma i kontakt med företag som behöver stärka sin bemanning under coronakrisen.
Bakom tjänsten står flera av Sveriges Regioner.

Läs mer på matchajobben.nu Länk till annan webbplats.

För dig som hanterar livsmedel i din verksamhet

Det finns information till dig som företagare på Livsmedelsverkets webbplats. Där uppdateras informationen löpande och du kan få svar på vanliga frågor. Frågor och svar på Livsmedelverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gnesta kommun underlättar för det lokala näringslivet

Spridningen av coronaviruset har på kort tid drabbat många näringsidkare i Gnesta kommun hårt. Företag vittnar om förlorade kunder och varslad personal.

För att på bästa sätt stötta våra lokala företagare och bidra till att mildra effekterna av coronapandemin i den här svåra situationen har kommunen hittills sett över bland annat fakturafrågor och kommit fram till att:

  • Vi förlänger generellt kredittiden för fakturor som går ut kopplat till tillsyn för dig som näringsidkare eller förening.
  • Enligt redan gällande regler så kan du som näringsidkare ta kontakt med kommunens ekonomienhet om du har frågor gällande din faktura. Vi kommer att hantera varje fall enskilt.
  • Markupplåtelser för utomhusservering är tillsvidare avgiftsfritt. Ansökan görs som vanligt, men är utan kostnad.