Digitalt klassrum på Frejaskolan

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever satsade kommunens grundskolor på när coronapandemin slog till. Vi har besökt Frejaskolan för att se hur det fungerar där.

– Vi har länge arbetat digitalt med att lägga upp planering och arbetsuppgifter i Google Classroom. Men i samband med coronakrisen började vi också utveckla Google Meet som är ett digitalt klassrum, säger Rebecka Wahlström, högstadielärare på Frejaskolan.

I praktiken innebär det att elever som inte kan vara på plats i skolan istället loggar in på Google Meet. Där kan de sen följa lektionen och höra Rebecka när hon talar i sitt headset. Vill eleverna prata med Rebecka gör de det genom chatt eller videosamtal.

– Det har fungerat jättebra! Och en sak som är väldigt positiv är att vi med Google Meet har nått elever som varit hemma mycket av olika anledningar, säger Rebecka.

Denna dag när vi besöker Frejaskolan har klass 7B mattelektion. Koncentrerade sitter eleverna framför sina datorer och klurar på bråk- och decimalformer. Rebecka går runt till eleverna i klassrummet för att i nästa sekund hjälpa de elever som hon hör i sitt headset.

– Som mest har jag haft nio elever i örat samtidigt, skrattar hon.

Eleverna som är hemma jobbar på bra. Visst är det mycket eget ansvar men samtidigt hjälper och stöttar lärarna dem hela tiden, menar Rebecka.

– Och har en elev som sitter inloggad hemma glömt boken i skolan tar en klasskompis en bild på de sidorna vi arbetar med och skickar till den eleven. Det är fantastiskt hur alla hjälps åt!