RSS-nyheter från Gnesta kommun

Denna sida listar de tio senaste nyheterna på Gnesta.se

 • Lägesbild covid-19
  Lägesbilden nedan innehåller information om antal bekräftade fall i Sörmland, vaccination mot covid-19 och tillfälliga förändringar i kommunens verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.Antal bekräftade fall
  • Antal konstaterade fall av covid-19 har ökat i regionen. I regionen var det totalt 369 konstaterade fall vecka 48. Att jämföra med vecka 47 då det var 222 konstaterade fall.
  Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.Vaccinering covid-19
  • Du kan vaccinera dig från att du har fyllt 12 år. Hur du som är mellan 12-15 år gör för att vaccinera dig kan du läsa om på 1177.se Länk till annan webbplats..
  • Dos tre erbjuds just nu till personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst, är född 1956 eller tidigare, är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård och till personer som har allvarligt nedsatt immunförsvar. Dos tre erbjuds även till personer 18 år och äldre som får insatser enligt LSS och till personer 18 år eller äldre som har assistansersättning
  • I Gnesta kommun kan du vaccinera dig på Gnesta Vårdcentral och Frösjö Vårdcentral. Läs mer på regionens webbplats hur du gör för att boka tid. Länk till annan webbplats.
  Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.Tillfälliga förändringar i våra verksamheterMed anledning av corona har kommunen tillfälliga förändringar i vissa av våra verksamheter.
  • För att minska risken för smittspridning välkomnar Träffpunktens matsal max 20 lunchgäster.
  • I Gnesta sporthall och Gnesta Ishall måste du som är 18 år och äldre ha ett vaccinationsbevis för större sammankomster med fler än 100 deltagare.
  • För besök på kommunens äldreboenden gäller fortfarande att besöken ska förbokas och att munskydd används. Läs mer om säkra besök på kommunens äldreboenden. Länk till annan webbplats.
  • Öppna förskolan har öppet för besök av upp till åtta familjer samtidigt.
  Läs mer om Träffpunktens matsalTa del av tillfälliga förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.Nationella och regionala beslut
  • Den 8 december infördes nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Bland annat rekommenderar Folkhälsomyndigheten att avstånd ska hållas till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus, och att munskydd ska användas vid trängsel i kollektivtrafiken.
  • Den 1 december infördes vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare för personer som är 18 år och äldre.
  • Sedan den 24 november ska den som delar hushåll med en person som har covid-19 stanna hemma i sju dagar och testa sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.
  • Sedan den 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.
  • Folkhälsomyndigheten har också beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas, som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På exempelvis handelsplatser och i fritids- och kulturverksamheter rekommenderas de verksamhetsansvariga att se till att kunder och besökare kan hålla avstånd.
  • Med anledning av den nyupptäckta virusvarianten omikrom uppdaterade Folkhälsomyndigheten den 26 november sina inreserekommendationer från vissa länder i södra Afrika.
  Läs mer om de nya åtgärderna för att minska risken för smittspridning som började gälla den 8 december. Länk till annan webbplats.Läs mer om rekommendationerna efter den 22 november på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.Läs mer om när någon i hushållet är sjuk i covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.Läs mer om covid- och vaccinationsbevis och hur du skaffar ett bevis på Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.Läs mer om åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning Länk till annan webbplats.Läs mer om rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.


 • Ny maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  Gnesta kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa har förändrats, då inkomsttaket höjts genom indexering. Detta innebär att inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor.Därför har barn- och utbildningsnämnden fastställt nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt följande:Förskola och pedagogisk omsorgBarn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 572 kronor per månad enligt maxtaxaBarn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kronor per månad enligt maxtaxaBarn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor per månad enligt maxtaxaFritidshemBarn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kronor per månad enligt maxtaxaBarn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor per månad enligt maxtaxaBarn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor per månad enligt maxtaxa


 • Ring på, bjud in, bry dig om
  Tredje advent och för många är det ensamheten som står för dörren. Firar din granne i det ensamma skenet från TV:n? Kanske är det första julen i ensamhet, kanske är det lika tomt som vanligt vid julbordet för den som inte vill tränga sig på, eller vara till besvär.Spring i trappan, stök i köken, tunga matkassar som bärs in, doften av julmat och julbak, nya försäljningsrekord slås av människor som vill ge varandra saker. Vilken klapp är det vi önskar oss? Klappen i papper betyder inte mest, utan klappen på dörren, klappen på axeln eller en varsam klapp på kinden.Stanna upp och tänk på den som står ensam under julen. Aldrig har väl en kopp kaffe, en bulle eller en pepparkaka varit viktigare. Den lilla gesten kan betyda så väldigt mycket.Sillen smakar bäst i sällskap av andra. Finns det en extra stol, en extra tallrik vid ditt bord? Brukar maten ta slut? I stället för att önska någon en god jul, kan du se till att den blir det?Den oombedda ensamhetens sill är alltid för salt.Välkommen till Anne Pajunens installationsperformance ”Den enes sill är den andres sorg” den 11 december på Stopp Köpcentrum i Gnesta. Framträdandet pågår mellan 14.00-16.00, du kan välja att titta in en kort stund eller stanna längre. Det är fri entré.Varmt välkommen!


 • Ny e-tjänst för att bekräfta föräldraskap
  Den 1 januari 2022 öppnar Skatteverket en digital tjänst för föräldraskapsbekräftelse för föräldrar som inte är gifta men folkbokförda i Sverige. Detta innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i den nya e-tjänsten, se relaterad information.Viktigt med bekräftelseBekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet.Boka tid för att bekräfta föräldraskapI första hand ser vi att du från den 1 januari 2022 använder Skatteverkets e-tjänst för att bekräfta fader- eller föräldraskapet. Kan eller vill du inte det är du välkommen att boka tid för bekräftelse av föräldraskap hos kommunens socialtjänst. Då blir det socialtjänsten i Gnesta kommun som utreder och fastställer föräldraskapet. Bekräftelse av föräldraskap kan göras både före och efter barnets födelse. För att boka tid kontaktar du socialtjänsten i kommunen, se relaterad information.


 • Påverka utvecklingen till Nära vård i Sörmland
  FoU i Sörmland har i ett projekt i uppdrag att hålla samman Sörmlands kommuner och regionen i förändringen mot Nära vård, bland annat genom att arbeta fram en gemensam målbild.För att kunna fokusera på rätt saker är det viktigt att veta vad du som invånare i Sörmland tycker. Därför har du nu en chans att besvara en kort anonym enkät, senast 8 december. Du besvarar bara de frågor du vill.Här besvarar du enkäten Länk till annan webbplats.Nära vård - Personcentrerat arbetssättOmställningen till Nära vård handlar om att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med utgångspunkt i ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär förändrade förhållningssätt och nya sätt att ge vård och omsorg. Fokus flyttas från organisation till relation, från individen som passiv mottagare till aktiv medskapare, från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån individens fokus, och från att vara reaktiv till att vara proaktiv och hälsofrämjande.SamverkanNära vård bygger på en tät samverkan mellan många olika vårdaktörer. Primärvården är navet i den nära vården och samarbetar med andra delar av sjukhusvården, övrig specialiserad öppenvård, den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen och socialtjänsten. Dessutom innefattar nära vård även andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv, till exempel föreningslivet.Flexibel vårdDen nära vården är flexibel, digital när det är möjligt och fysisk när det behövs. Den kan vara mobil och möter och samverkar med individen där den är, både fysiskt och kognitivt.Här kan du läsa mer om nära vård i Sörmland Länk till annan webbplats.


 • Sagostund och föreläsning med Lisa Bjärbo
  Att läsa böcker ihop med sina barn är viktigt av många anledningar. Förutom att det är mysigt väcker det också barns intresse för böcker och stärker deras ordförråd. En boks historia kan också göra det lättare att prata om ämnen som annars kanske upplevs som svåra och känsliga för både föräldrar och barn.Högläsning ur JulmysterietOnsdagen den 14 december kommer Gnestabon och barnboksförfattaren Lisa Bjärbo till Öppna förskolan för att läsa ur sin senaste barnbok Julmysteriet. En bok som handlar om Ebbe som älskar julen. Ebbe gör allt han kan för att höja julstämningen hemma, men när pepparkaksburken plötsligt försvinner från skafferiet och ljusslingan inte längre hänger i äppelträdet börjar han bli orolig på riktigt. Vem är det som stjäl alla julsaker? Och vad är det för mystiska spår i snön utanför huset?Tips och faktaEfter högläsningen ger Lisa tips och fakta till alla föräldrar om att läsa högt för sina barn. Frågor som Lisa kommer prata kring är: Vad gör det egentligen för skillnad för barnens ordförråd, fantasi och empati när vi läser för dem? Och hur gör vi som är ovana högläsare?Stanna hemma vid symtomHar du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad. Tillsammans tar vi hand om varandra!Om Lisa BjärboLisa Bjärbo är författare och har skrivit ett 30-tal böcker för barn och unga i alla åldrar. Just nu är hon aktuell med Julmysteriet, som riktar sig till barn från fyra år och uppåt, och Jobbiga tjejer som riktar sig till tonåringar. År 2018 tilldelades Lisa Astrid Lindgrenpriset för sitt författarskap, och 2019 blev hon invald i Svenska barnboksakademin.Dag: Onsdag 14 december
  Tid: Klockan 15.00-16.00
  Plats: Familjecentralen, Nygatan 29 i Gnesta
  Anmälan: Mejla din anmälan till jenny.forsblom@gnesta.se eller säg till vid ditt besök på Öppna förskolan. Sista anmälningsdag är den 12 december. Vi tar emot max 35 deltagare inklusive barn.
  Kostnad: Det är gratis att delta. Vi bjuder på fika. • Matsalen på Träffpunkten öppnar
  Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har Träffpunktens matsal varit stängd en längre tid. Nu på tisdag, 7 december, öppnar den äntligen upp igen till mångas glädje.Öppet vardagarMatsalen kommer att vara öppen helgfria vardagar måndag till fredag, mellan klockan 11.30-13.30. Lunchen kostar 65 kronor fördig som är pensionär eller 65 år och äldre. Har du en anhörig med dig som är under 65 år kostar lunchen 79 kronor för den personen.Vi har ingen möjlighet att ta emot kontanter, däremot går det bra att betala med Swish, kort eller med matkuponger som du kan köpa på kommunens servicecenter.Minska smittspridningenFör att minska risken för smittspridning välkomnar vi max 40 lunchgäster. Vi kommer ha handsprit på ett bord utanför matsalen så att du kan sprita händerna innan du går in. Vi kommer ha tallriksservering och den som önskar sallad får det i en separat skål. Veckans lunchmatsedel kommer finnas på entrédörren till matsalen. Till tisdagens öppning erbjuds det två alternativ. Fisk med kokt potatis, vitvinssås och gröna ärtor eller lapskojs med rödbetor.Kom symtomfriDet är viktigt att du som vill äta lunch hos oss är symtomfri. Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma, undvika kontakt med andra människor och testa dig. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller ej. För allas säkerhet fortsätter vi självklart att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Tillsammans tar vi hand om varandra!


 • Lägesbild covid-19
  Lägesbilden nedan innehåller information om antal bekräftade fall i Sörmland, vaccination mot covid-19 och tillfälliga förändringar i kommunens verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.Antal bekräftade fall
  • I regionen var det totalt 222 konstaterade fall vecka 47. Att jämföra med vecka 46 då det var 136 konstaterade fall.
  Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.Vaccinering covid-19
  • Du kan vaccinera dig från att du har fyllt 12 år. Hur du som är mellan 12-15 år gör för att vaccinera dig kan du läsa om på 1177.se. Länk till annan webbplats.
  • Dos tre erbjuds just nu till personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst, är född 1956 eller tidigare, är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård och till personer som har allvarligt nedsatt immunförsvar.
  • I Gnesta kommun kan du vaccinera dig på Gnesta Vårdcentral och Frösjö Vårdcentral. Läs mer på regionens webbplats hur du gör för att boka tid. Länk till annan webbplats.
  Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.Tillfälliga förändringar i våra verksamheterMed anledning av covid-19 har kommunen tillfälliga förändringar i vissa av våra verksamheter.
  • Den 25 november till 6 december är Träffpunktens lokaler stängda för allmänheten. Anledningen är smitta av covid-19 i verksamheten.
  • För besök på kommunens äldreboenden gäller fortfarande att besöken ska förbokas och att munskydd används. Läs mer om säkra besök på kommunens äldreboenden. Länk till annan webbplats.
  • Öppna förskolan har öppet för besök av upp till åtta familjer samtidigt.
  Läs mer om Träffpunkten tillfälliga stängningTa del av tillfälliga förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.Nationella och regionala beslut
  • Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.
  • Sedan den 24 november ska den som delar hushåll med en person som har covid-19 stanna hemma i sju dagar och testa sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.
  • Den 1 december införs vaccinationsbevis vid evenemang inomhus med fler än 100 deltagare för personer som är 18 år och äldre.
  • Folkhälsomyndigheten har också beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas, som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På exempelvis handelsplatser och i fritids- och kulturverksamheter rekommenderas de verksamhetsansvariga att se till att kunder och besökare kan hålla avstånd.
  • Det är länsstyrelserna som har i uppdrag att kontrollera att arrangörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Med anledning av den nyupptäckta virusvarianten omikrom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla, från förskoleklass och uppåt, som reser in till Sverige från länder utanför Norden ska testa sig för covid-19.
  Läs mer om rekommendationerna efter den 22 november på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.Läs mer om när någon i hushållet är sjuk i covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.Läs mer om covid- och vaccinationsbevis och hur du skaffar ett bevis på Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör Länk till annan webbplats.Läs mer om åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning Länk till annan webbplats.Läs mer om länsstyrelsernas uppdrag på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats Länk till annan webbplats.Läs mer om rekommendationer vid inresa från länder utanför Norden Länk till annan webbplats.


 • Välkommen till Affärsnätverkets träff
  Fredagen den 10 december är det dags för affärsnätverksfrukost med Affärsnätverket. Träffen är fysisk men det finns möjlighet att delta digitalt.Inspirerande föreläsareErik Olofsson, som driver Grytsbergs Säteri i Stjärnhov, kommer berätta om deras satsningar, hur de arbetar och hur pandemin har påverkat företaget. Vi välkomnar också Joachim Sorbe, redaktör på Södermanlands Nyheters bilaga Affärsliv, som nyligen startat Affärslivspodden.Nätverka med företagareBanken SEB bjuder på frukost och kommunerna Gnesta och Trosa ger aktuella nyheter.Dessutom finns det möjlighet att nätverka med andra företagare.Det är organisationerna NyföretagarCentrum Östa Sörmland och Företagarna Trosa-Gnesta i samarbete med Gnesta kommun och Trosa kommun som bjuder in till träffen.Dag: Fredag 10 decemeber
  Tid: Klockan 07:30-09:00
  Plats: Elektron B-salen, Västra storgatan 15 i Gnesta. Möjlighet att delta digitalt.
  Anmälan: Anmälan till Affärnätverkets nätverksträff Länk till annan webbplats. • Julmarknad på Daglig verksamhet
  På den årliga julmarknad kan du som besökare köpa konsthantverk som deltagarna på Åsbackas dagliga verksamhet själva har skapat. Här hittar du bland annat kransar, dukar, fågelholkar, ljusstakar, julstjärnor och värmande mössor och vantar. Hembakade saffransskorpor och lussebullar kommer också att finnas till försäljning. Dessutom bjuds det på glögg och pepparkakor. Varmt välkomna!Dag: Fredagen 3 december
  Tid: Klockan 13-16
  Plats: Utanför Åsbackas dagliga verksamhet, Åsgatan 13 i Gnesta.
  Om Daglig verksamhetGnesta kommuns Dagliga verksamhet är till för personer med en funktionsnedsättning som inte arbetar eller studerar. Arbetsuppgifterna på daglig verksamhet är meningsfulla och anpassade efter individens behov. Exempel på arbetsuppgifter är trädgårdsarbete, bakning och tillverkning av hantverk.