RSS-nyheter från Gnesta kommun

Denna sida listar de tio senaste nyheterna på Gnesta.se

 • Lägesbild covid-19
  Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.Antal bekräftade fall
  • Den 12 maj hade vi noll konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
  • I Gnesta kommun var det 21 konstaterade fall vecka 18. Att jämföra med vecka 17 då det var 16 konstaterade fall.
  • I regionen var det totalt 896 konstaterade fall vecka 18. Att jämföra med vecka 17 då det var 1006 konstaterade fall.
  Ta del av Regionen Sörmlands statistik över antal konstaterade fall.länk till annan webbplatsVaccinering covid-19
  • Just nu erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är födda 1971 och tidigare, och personer som tillhör vissa andra riskgrupper.
  • I Gnesta kommun är det den privata aktören Vaccina AB som kommer utföra vaccineringen i köpcentrumet STOPP. Kontaktuppgifter till de privata aktörerna i regionen finns på 1177.se men bokning sker i de privata aktörernas bokningssystem.
  • Personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin kommer erbjudas en andra dos av ett annat vaccin.
  Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering.länk till annan webbplatsLäs mer om hur du bokar tid för vaccination på 1177.selänk till annan webbplatsÅtgärder i våra verksamheter
  • Med anledning av den höga smittspridningen i Sörmland har högstadieeleverna på Frejaskolan delvis distansundervisning vårterminen ut, till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.
  Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.Nationella och regionala beslut
  • Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och trycket på vården är fortsatt högt. De regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 31 maj 2021.
  Läs mer på Region Sörmlands webbplats om regionala rekommendationer.länk till annan webbplats
  • Regeringen har beslutat att en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19, ska införas den 1 juni.
  Läs mer om anpassningen på regeringens webbsida.länk till annan webbplats
  • Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021.
  Läs mer om förslaget om anpassade smittskyddsåtgärder på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats


 • Nu har vi fler rökfria miljöer
  Nyligen avslutades vår kampanj om rökfria utomhusmiljöer, som vi hade i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Syftet var att sprida kunskap om den nya tobakslagen om rökfria miljöer, och efterlevnaden av den. Detta för att skydda både vuxna, barn och unga från tobak.Flera aktörer hörde av sig och ville ta del av vårt kampanjmaterial som bestod av dekaler och affischer. Det har resulterat i att vi fått ett flertal nya verksamheter i kommunen som satt upp skyltar om rökfri miljö vid sina entréer.Rökfria miljöerKommunens mål är att alla som vistas på offentliga platser i kommunen ska kunna göra det utan att besväras av rök.Därför kommer vi fortsätta vårt arbete med att informera om rökfria utomhusmiljöer på ställen där det är förbjudet. Det gäller på: lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, perronger, vid entréer och idrottsanläggningar.Vems är ansvaret?Du som driver en verksamhet eller äger och förvaltar en fastighet i kommunen är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Vi har fortfarande kampanjmaterial kvar så vill du ha dekaler eller affischer att sätta upp i din verksamhet kan du mejla till miljoenheten@gnesta.se. Materialet är gratis och det är först till kvarn.


 • Aktuell lägesbild covid-19
  Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.Antal bekräftade fall
  • Den 5 maj hade vi färre än sex konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
  • I Gnesta kommun var det 16 konstaterade fall vecka 17. Att jämföra med vecka 16 då det var 18 konstaterade fall.
  • I regionen var det totalt 1006 konstaterade fall vecka 17. Att jämföra med vecka 16 då det var 1043 konstaterade fall.
  Ta del av Regionen Sörmlands statistik över antal konstaterade fall.länk till annan webbplatsVaccinering covid-19
  • Tisdagen den 11 maj öppnar bokningen för allmänhetens vaccination i Sörmland. I det första steget kan personer mellan 50-59 år boka tid för vaccination mot covid-19. Startdatum för övriga åldersgrupper är inte klart ännu och beror på vaccinleveranserna.
  • I Gnesta kommun är det den privata aktören Vaccina AB som kommer utföra vaccineringen i Stopp köpcentrum. Kontaktuppgifter till de privata aktörerna i regionen kommer att finnas på 1177.se men bokning sker i de privata aktörernas bokningssystem.
  • Personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin kommer erbjudas en andra dos av ett annat vaccin.
  Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.Läs mer om vaccination i fas fyra på regionens webbplatslänk till annan webbplatsTa del av Region Sörmlands information om vaccinering.länk till annan webbplatsÅtgärder i våra verksamheter
  • Med anledning av den höga smittspridningen i Sörmland har högstadieeleverna på Frejaskolan delvis distansundervisning vårterminen ut, till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.
  • Just nu pågår vår kampanj: Tänk efter före! där vi uppmanar alla Gnestabor att fortsätta följa rekommendationerna. Nu måste vi hålla i lite till och hjälpas åt att bromsa smittspridningen – även du.
  Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.Läs mer om kampanjen Tänk efter före!länk till annan webbplatsNationella och regionala beslut
  • Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och andelen virusvarianter ökar. De regionala rekommendationerna är därför förlängda till och med 16 maj 2021.
  Läs mer om de regionala allmänna rekommendationerna på regionens webbplats.länk till annan webbplats


 • Broreparation i Visbohammar
  Framkomligheten begränsas och endst ett körfält kommer att vara öppet. Frihöjden kommer att sänkas från 4,4 meter till 4,0 meter.Läs mer på Trafikverkets projektsida, följ länken under relaterad information.


 • Nu tar vi pulsen på näringslivet i kommunen
  Enkäten riktar sig till dig som företagare i Gnesta kommun och kan ge oss både en aktuell bild av företagens situation i Gnesta och en helhetsbild över regionen. Du hittar enkäten här:Enkät till företagare i Gnesta kommunlänk till annan webbplatsDet är frivilligt att besvara enkäten. Svaren som lämnas är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till det enskilda företaget. Ditt svar är mycket viktigt för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt.Uppföljande enkätEnkäten tar cirka fem minuter att svara på. Resultaten är framförallt ett underlag för oss i vårt arbete att stötta och främja men kommer också i sammanställd form att publiceras i olika sammanhang.En enkät gjordes under 2020 – och nu är det dags för en uppföljande enkät där vi också fördjupar oss i pandemins effekter på näringslivet. Dina svar är viktiga för att ge oss ett brett underlag för framtida åtgärder!Enkäten går att besvara till och med den 19 maj. Det är näringslivsenheten i Gnesta kommun som står bakom enkäten men kommunerna och regionen gör detta tillsammans.Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten!


 • Mer kultur till skolorna
  För trettonde året fördelar Kulturrådet pengar till landets skolor via deras huvudmän. Det här statsbidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Kulturrådet fördelar drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. Tack vare regeringens förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev mot tidigare år.Gnesta kommun har beviljats ett bidrag på 585 225 kr vilket är ett betydligt större bidrag jämfört med tidigare år.Ett garanterat grundutbud av kultur
  Skapande skola bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Detta bidrag stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Bidraget kan inte finansiera sådant som ska ingå i skolans ordinarie verksamhet enligt gällande styrdokument såsom digitalisering, programmering, media- och informationskunnighet (MIK), inköp av utrustning med mera. Skapande skola ska utgå från konstområden och syfta till att öka det egna skapandet.


 • Digital nätverksträff
  Teri Niemi driver Trosa Klädhus. Teri kommer att berätta om sin resa genom pandemin. Vi får veta hur hon anpassat verksamheten efter de skiftande förutsättningarna senaste året.Vi får också höra Malin Karlsson, Turistchef Trosa, berätta under rubriken: Vad är Google My Business och varför är det viktigt? Dessutom får du aktuella företagarnyheter från Gnesta och Trosa kommun. Varmt välkommen!Nätverksträffen sker via Zoom, för att delta – se relaterad information.


 • Vägarbete på väg 57
  Arbetet gör att framkomligheten på stäckan blir begränsad.Läs mer på trafikverkets hemsida, se relaterad information.


 • Lägesbild covid-19
  Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.Antal bekräftade fall
  • Den 28 april hade vi färre än sex konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
  • I Gnesta kommun var det 18 konstaterade fall vecka 16. Att jämföra med vecka 15 då det var 39 konstaterade fall.
  • I regionen var det totalt 1043 konstaterade fall vecka 16. Att jämföra med vecka 15 då det var 1277 konstaterade fall.
  Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall.länk till annan webbplatsVaccinering covid-19
  • I regionen pågår just nu vaccination av personer som är födda 1961 och tidigare, personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, personer som har dialysbehandling, personer som får insatser enligt LSS och personer har beslut om assistansersättning. Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten.
  • Personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin kommer erbjudas en andra dos av ett annat vaccin.
  Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering.länk till annan webbplatsÅtgärder i våra verksamheter
  • På grund av den höga smittspridningen i Sörmland har högstadieeleverna på Frejaskolan delvis distansundervisning vårterminen ut, till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.
  • Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut är det från och med den 28 april 2021 tillåtet med en match per vecka utomhus, om det sker lokalt inom den egna kommunen. Detta gäller barn och unga födda 2002 eller senare.
  • Vecka 17 har biblioteket och servicecenter öppet måndag-fredag 10-17. Vi kommer inte kunna erbjuda kvällsöppet torsdag den 28 april på grund av minskad personalbemanning.
  • Just nu pågår vår kampanj: Tänk efter före! där vi uppmanar alla Gnestabor att fortsätta följa rekommendationerna. Nu måste vi hålla i lite till och hjälpas åt att bromsa smittspridningen – även du.
  Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.Läs mer om kampanjen Tänk efter före!Nationella och regionala beslut
  • Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och andelen virusvarianter ökar. De regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 16 maj 2021.
  Läs mer om de regionala allmänna rekommendationerna på regionens webbplats.länk till annan webbplats
  • Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare.
  Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbsida.länk till annan webbplats


 • Ny e-tjänst för felanmälan
  Din felanmälan hamnar hos vår gatuenhet. Du kan välja om du vill få återkoppling.E-tjänsten ersätter den tidigare appen för felanmälan. Appen kommer att upphöra från och med den 1 maj 2021.För vår nya e-tjänst, se relaterad info. Där hittar du också mer information om felanmälan.