RSS-nyheter från Gnesta kommun

Denna sida listar de tio senaste nyheterna på Gnesta.se

 • Se över växtligheten utmed tomtgräns
  Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och efter sommaren kan rädda liv.Om du har växtlighet utmed tomtgräns behöver du tänka på vad du kan göra för att förbättra trafiksäkerheten och förebygga olyckor. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.Gående ska obehindrat kunna ta sig fram, utan att behöva gå ut i körbanan och därmed riskera att bli påkörda.Fri höjd över gångbana, cykelbana och körbanaHar du träd eller andra växter, som växer från tomten ut över gångbana, cykelbana eller körbana, ska det vara fritt till en viss höjd.För gångbanor gäller minst 2,5 meter fri höjd, för cykelbanor gäller minst 3,2 meter fri höjd och för körbanor ska det vara minst 4,6 meter fri höjd. Ut och klipp om det behövs!Genom att hålla efter växtligheten hjälper du också till att förbättra framkomligheten för snöröjningsfordon under vinterhalvåret.

  Du, som har växtlighet mot gata eller trottoar, behöver tänka på att med jämna mellanrum klippa träd, buskar och häckar för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Då hjälper du också till att rädda liv.
  Händer på person som klipper buske

 • Problem med kommunens telefoni är löst
  Uppdatering 1 juli klockan 10:25 Problemet med Gnesta kommuns telefoni är nu löst.Nyhet 1 juli klockan 08:30 För tillfället går det inte att ringa till kommunens servicecenter. Felsökning pågår och vi hoppas på en snar lösning. Till dess går det bra att skicka e-post till oss på gnesta.kommun@gnesta.se. Tjänstepersoner når du på förnamn.efternamn@gnesta.se.Vi meddelar här på gnesta.se så fort problemet är löst.

  Under morgonen idag, 5 december, har kommunen haft problem med telefonin. Problemet är nu löst.
  varning

 • Årets sista affärsnätverksträff
  Denna gång lyssnar vi till Dag Andersson och Magdi Beky Winnerstam, båda verksamma i film- och scenkonstens värld! På olika vis är de med och driver företaget Terrastella AB som nu planerar att rusta upp en gammal lokal för att starta ett nytt kulturprojekt i centrala Gnesta.Vi får även träffa Gnesta kommuns arbetsmarknadssamordnare Per Swing och Annie Flygare, ungdomscoach inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan och som saknar gymnasieexamen). De både delar med sig av sina respektive arbeten och ger information om hur du som företagare kan vara behjälplig för ungdomar och långtidsarbetslösa genom ex. praktikplatser.Vi avslutar med en stund av dialog, hur kan vi stärka företagsklimatet i Gnesta kommun?Banken SEB bjuder på slottsfrukost.Tid: Klockan 07:30-09:00När: Fredag 9 decemberVar: Södertuna Slott i GnestaAnmälan: Anmäl dig här Länk till annan webbplats. Varmt välkomna till Affärsnätverkets frukostträff som arrangeras av: NyföretagarCentrum Östra Sörmland, Företagarna Trosa-Gnesta, Trosa Kommun och Gnesta kommun.


  Varmt välkommen till årets sista företagsfrukost med Affärsnätverket. Vi ses på Södertuna slott för att mingla, nätverka och inspireras av våra gästande företagare.
  Herrgårdsliknande vitt slott med en snötäckt julgran i centrum.

 • Ledamöter till nämnderna klara
  Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M) valdes till kommunalråd. Oscar Sulin (V) valdes till oppositionsråd.Nya namn bland ordförandeposterna är Oscar Sulin (V) som tillträder som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Sanna Nesser (S) tillträder som 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.KommunstyrelsenLinda Lundin (S), ordförandeAnna Ekström (M), 1:e vice ordförandeOscar Sulin (V), 2:e vice ordförandeBarn- och utbildningsnämndenLinda Lundin (S), ordförandeAnn-Sofie Lifvenhage (M), 1:e vice ordförandeInga-Lill Fredriksson (C), 2:e vice ordförandeSamhällsbyggnadsnämndenSibylle Ekengren (M), ordförandeSanna Nesser (S), 1:e vice ordförandeSarah Kinberg (L), 2:e vice ordförandeSocialnämndenIngrid Jerneborg Glimne (M), ordförandeHarke Steenbergen (S), 1:e vice ordförandeElin Ekstrand (C), 2:e vice ordförandeFörtroendemannaregistret uppdateras vid årsskiftetKommunen har ett register med samtliga förtroendevalda. I detta register finns aktuella uppgifter till samtliga nuvarande ledamöter. Registret uppdateras i samband med att de nya nämnduppdragen börjar gälla 1 januari.

  Nu har kommunfullmäktige valt kommunalråd och ledamöter till nämnderna. Uppdragen börjar gälla från 1 januari 2023 och avslutas 31 december 2026.
  Kommunalråden Anna Ekström och Linda Lundin

 • Nytt demensboende är invigt
  Det var en bra uppslutning när Gnesta kommun tidigare idag formellt invigde det nya demensboendet Violen på Frustunagården i Gnesta. De boende, och deras anhöriga, var såklart hedersgäster på invigningsceremonin, där några valde att delta aktivt medan andra var i sina lägenheter. På plats fanns också politiker från socialnämnden och representanter från Gnesta kommun. Ingrid Jerneborg Glimne, socialnämndens ordförande, höll invigningstalet och konstaterade att Frustunagården nu är ett allaktivitetshus.– Förutom Violen har vi flera verksamheter här i huset som förskola, korttidsvistelse, kortvård och daglig verksamhet. Det här är, skulle jag säga, kommunens nya allaktivitetshus! Ett hus fullt av lek, glädje och skratt, säger Ingrid Jerneborg Glimne.Efter invigningstalet bjöds det på smörgåstårta och kaffe med kaka. Därefter visades lokalerna i det nyrenoverade och moderna boendet upp.– Medarbetarna här på Violen är fantastiska som med stort hjärta och engagemang skapar god vård och omsorg med kvalitet, säger Åsa Hjalmarsson, enhetschef på Violen.Violens demensboendeViolens demensboende har totalt 10 lägenheter som är cirka 30 kvadratmeter stora. Alla lägenheter är handikappanpassade och utrustade med trygghetslarm och fasta lyftanordningar. De första hyresgästerna flyttade in under vecka 45, och resterande hyresgäster veckan därefter.Ett team med spetskompetens inom demenssjukdomar har rekryterats till Violen för att se till att alla boende får en trygg och innehållsrik vardag.Frågor om ViolenHar du frågor om det nya demensboendet Violen? Då är du välkommen att kontakta Åsa Hjalmarsson, enhetschef på Violen, på asa.hjalmarsson@gnesta.se

  Idag invigdes kommunens nya demensboende Violen på Frustunagåden i Gnesta. Socialnämndens ordförande höll tal och därefter var det rundvandring i de nyrenoverade lokalerna.

 • Ändrade rutiner vid slamtömning
  Bom på vägar vid slamtömningHar du en bom på vägen till din fastighet behöver du göra några åtgärder. Inför slamtömning behöver du se till att bommen är upplåst under den veckan slamtömning ska utföras, alternativt sätta dit ett kodlås på bommen.Angående kodlåsDu behöver meddela oss koden om du sätter dit ett kodlås på bommen. Vi lägger då in koden på din tjänst hos oss.Berörda fastigheterVi kommer att skicka ut ett brev med posten till berörda fastighetsägare efter att nästa slamtömning har utförts.Bomkörning
  När vi har skickat ut ett brev till berörda fastighetsägare, och i de fall där bommen är låst den veckan slamtömning ska utföras, inget kodlås sitter på bommen eller felaktig/ingen kod har meddelats, kommer en bomkörningsavgift att debiteras enligt gällande taxa.Kvittenslappar efter tömningVår entreprenör kommer inte längre att lämna en kvittenslapp efter tömning, då de inte är väderbeständiga. Om du har märkt ut tömningsplatsen med den röda flaggan sittandes på en pinne, läggs den ner efter tömning.När chauffören har tömt, kvitteras den utförda ordern digitalt, och tömningsdatum samt tid överförs till vårt verksamhetssystem. Du kan alltid kontakta servicecenter för att få veta när tömningen utfördes, se kontaktuppgifter.Vid behov av att veta exakt dag slamtömning ska skeOm du måste veta exakt vilken dag din slamtömning ska ske, behöver du beställa en akut tömning. Ringer du till servicecenter under måndag - fredag mellan kl 08.00 - 14.00 och beställer en akut tömning, får du tömt samma dag.Det tillkommer ett tillägg på för närvarande 585 kronor för akuttömningen, utöver grundavgiften för schemalagd tömning, enligt gällande taxa.

  Vi kommer att förändra rutinerna inför och vid slamtömning. Vår entreprenör kommer bland annat inte att ringa innan slamtömning, om du har en bom på vägen, eller lämna kvittenslappar efter utförd tömning.
  Tecknat utropstecken med orange bakgrund

 • Högrisk för fågelinfluensa i Södermanland
  Duvor och hönsFör att undvika att dina fåglar kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar ska du följa:
  • Hobbyfåglar (duvor och höns) ska hållas inhägnade under tak eller inomhus om det finns utrymme för djuren.
  • Om djuren hålls utomhus ska du ge foder och dricksvatten under ett skydd.
  FjäderfäviltDet här gäller i ett högriskområde om du har hägnat fjäderfävilt:
  • Om du inte kan ha dem inomhus eller om de utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus.
  • Inhägnader för änder ska vara täckta med nät för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar.
  • Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
  • Om du håller flera olika arter av fjädervilt ska du tvätta händerna och byta skor innan du går från en fågelart till en annan inom samma anläggning.
  • Du ska ha ett godkännande av Jordbruksverket för att få sätta ut fjädervilt i naturen. Fåglarna ska bland annat ha testats negativt för fågelinfluensa.
  • Du ska föra journal över alla utsättningsplatser.
  • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden, om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Vilda änder får inte tas in till anläggningen.
  Du kan läsa mer på jordbruksverkets hemsida, se relaterad information

  Från den 16 november har det upprättats högriskområden för fågelinfluensa varav södermanland är ett. I högriskområden finns det regler som måste följas för att minska risken för att dina fåglar ska smittas och dö.
  Frigående tupp och höna

 • En vecka fri från våld
  Våld i nära relationer kan yttra sig på många olika sätt. Det kan exempelvis vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Men att bli slagen eller kränkt är aldrig okej! Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och det finns stöd och hjälp att få för dig som utsätts för våld, eller för dig som utövar våld.Aktiviteter i Gnesta kommun
  • Under hela veckan kommer 15 skor att stå på scenen på Strömmentorget. Skorna symboliserar antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige under 2021 där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation. I varje sko hittar du ett budskap som på ett eller annat sätt knyter an till temat.
  • Gnesta bibliotek har under veckan en hörna med böcker på temat våld i nära relationer som du kan låna med hem.
  • Under hela veckan delar vi viktig information om mäns våld mot kvinnor på kommunens sida på Facebook.
  Råd och stödDu som har blivit utsatt för våld eller du som är orolig för någon i din närhet kan få råd, stöd och hjälp. Kontakta socialtjänsten i Gnesta kommun via kommunens växel på telefon 0158-275 000 eller via mejl radstod@gnesta.se. Flera viktiga nummer där du kan få råd och stöd hittar du på kommunens webbsida om våld i nära relationer, se relaterad information.Podd: Ungas våld i parrelationerHur kan våldet i ungas parrelationer ta sig uttryck? Vilket stöd kan de unga få? Och hur kan man arbeta förebyggande mot den här typen av våld? Lyssna på podden Snacka om brott från Brå, Brottsförebyggande rådet, se relaterad information.En vecka fri från våldEn vecka fri från våld är ett initiativ skapat av riksförbunden Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

  Nästa vecka, 21 november – 27 november, pågår det nationella initiativet En vecka fri från våld. Gnesta kommun deltar för att uppmärksamma det samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör.


 • Dags för Skapande skola 2023
  Nu är det dags för dig som professionell kulturskapare att skicka in en intresseanmälan kring ett Skapande skola-projekt. Likt förra året tar vi endast emot intresseanmälningar inskickade via vår e-tjänst. Det går att göra fram till och med den 11 december 2022 klockan 23.59, se relaterad info.Prioriterade årskurser inom grundskolan för Skapande skola är förskoleklass, åk 3, 5 och 8. Även andra årskurser får ta del av Skapande skola i mån av intresse och ekonomiska medel. Observera att vi endast tar hänsyn till intresseanmälningar som inkommit via vår e-tjänst.Vad händer sedan?Under andra halvan av december i år får du som kulturskapare möjlighet att träffa representanter från kommunen som arbetar med Skapande skola via Teams. Då får du möjlighet att visa upp och förklara vad ditt projekt går ut på. Tider och datum för detta meddelas till var och en i början av december. Även om du inte kan delta detta datum är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. För att läsa mer om Skapande skola i Gnesta kommun, se relaterad info.Beslut om vilket Skapande skola-projekt som blir av eller inte sker i juni 2023 efter att Kulturrådet delger sitt beslut om fördelning av medlen till Skapande skola. För mer information om hur Kulturrådet arbetar med Skapande skola, se relaterad info.

  Är du professionell kulturutövare och har en idé om ett Skapande skola-projekt du vill genomföra i Gnesta kommun läsåret 2023/2024? Skicka in din intresseanmälan, senast den 11 december klockan 23.59.


 • Minska ditt avfall och öka återanvändning
  Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.Minska avfallet i din verksamhetVad du kan göra för att minska ditt avfall, beror lite på vilken verksamhet du har eller jobbar i:
  • Fastighetsbolag eller bostadsrättsförening
  • Förskola
  • Restaurang eller café
  • Skola
  • Kontor
  • Äldreboende
  Det som är gemensamt är att när avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp sjunker. Avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för avfallshantering. Lokalerna kan utnyttjas effektivare och arbetsmiljön blir bättre.Tips för just din verksamhet hittar du på sidorna under Minimera avfallet, se relaterad information.

  Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas.
  Tecknad jordglob med grön bakgrund