Bli en brottsförebyggare

Du som invånare kan bidra till ett tryggare Gnesta genom att bli en brottsförebyggare. Samverka med dina grannar, nattvandra eller gör felanmälan när du ser klotter eller om lampor är trasiga.

Bli grannsamverkare

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska exempelvis inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. En metod som kan minska brottsligheten med upp till 26 % enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Engagera dig i nattvandring

Vuxna behövs där ungdomar är. Ett sätt för föräldrar eller andra vuxna att vara med och skapa ett säkrare och tryggare Gnesta är att nattvandra. Alkohol- och drogmissbruk, skadegörelse och våld minskar när vuxna finns på stan.

Tillsammans mot klotter

Som invånare kan du antingen anmäla klotter till Tekniska enheten eller till polisen. Se kontaktuppgifter.

Du kan också göra en felanmälan i kommunens felanmälansystem via webben eller med appen för felanmälan Se relaterad info.

Att ta fast klottrare är ofta en lång process och även om ett anmält fall ”läggs ner” kan det plockas upp igen ibland flera år efter att brottet begicks. Därför är det viktigt att alltid anmäla klotter som upptäcks. Kommunen och polisen samarbetar och allt klotter som anmäls till kommunen blir också polisanmält. Privata fastighetsägare ansvarar själva för att polisanmäla klottret samt att deras fastigheter saneras.