Bli en brottsförebyggare

Du som invånare kan bidra till ett tryggare Gnesta genom att bli en brottsförebyggare. Samverka med dina grannar, nattvandra eller gör felanmälan när du ser klotter eller om lampor är trasiga.

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska inbrott i exempelvis bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Metoden är effektiv och kan minska inbrotten med hela 36 procent enligt en rapport från Samverkan mot brott. Vill du veta mer om grannsamverkan har servicecenter en broschyr som du kan hämta hos dem, se relaterad information.

Bli kontaktombud

För att kunna starta en grannsamverkan behövs det ett kontaktombud, som är den som håller i kontakten med Polisen. Gnesta kommun genomför minst en gång per år, i samarbete med polisen, en utbildning för blivande kontaktombud. För intresseanmälan, se relaterad information.

Engagera dig i nattvandring

Vuxna behövs där ungdomar är. Ett sätt för föräldrar eller andra vuxna att vara med och skapa ett säkrare och tryggare Gnesta är att nattvandra. Alkohol- och drogmissbruk, skadegörelse och våld minskar när vuxna finns på stan. Nattvandring genomförs genom privata engagemang.

Tillsammans mot klotter

Har du sett klotter någonstans i kommunen kan du göra en felanmälan i kommunens e-tjänst för felanmälan. Se relaterad info.

Att ta fast klottrare är ofta en lång process och även om ett anmält fall läggs ner kan det plockas upp igen, ibland flera år efter att brottet begicks. Därför är det viktigt att alltid anmäla klotter som upptäcks. Kommunen och polisen samarbetar och allt klotter som anmäls till kommunen blir också polisanmält. Privata fastighetsägare ansvarar själva för att polisanmäla klottret samt att deras fastigheter saneras.