Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Dit hör den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Gnesta kommun arbetar med att förebygga att ungdomar dras in i våldsbejakande miljöer. I det arbetet har kommunen ett samarbete med polisen. Här kan du läsa om hur du kan göra om du upptäcker tecken på våldsbejakande extremism.

Nationell orostelefon

Bild Rädda barnen och telefonnummer till hjälptelefon

Polisen

Misstänker du att ett brott planeras eller vill du tipsa polisen bör du omgående kontakta polisen på 114 14.

Lär dig mer om våldsbejakande extremism

Vill du lära dig mer om vad våldsbejakande extremism är och hur man upptäcker signaler på att någon är på väg att ansluta till en grupp?
Du kan läsa mer på Regeringens sida om samordning mot extremism. Länken finns till höger på denna sida. 
Utbildningsmaterialet Samtalskompassen riktar sig till dig som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag. Du hittar länken till höger på denna sida.