Krisberedskap

Vid en kris behöver samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Viktigt meddelande

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Se relaterad info.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • Via radio och TV
  • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • Som notis i Sveriges Radios app SR Play

Samlad information om större kriser

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Se relaterad info.

Praktiska råd inför och vid en kris

Det är innan det händer en olycka eller när en kris inträffar som man behöver de goda råden. Ta dig tid att läsa några praktiska råd, det kan rädda ditt liv.

Information

Det är viktigt att få tag i information om vad som händer, till exempelvis vid elavbrott. Är avbrottet långvarigt är det viktigt att få veta hur situationen utvecklar sig. Se därför alltid till att du har radio med fungerande batterier till hand för att lyssna på lokalradion. Ha alltid aktuella telefonnummer till kommunen, räddningstjänst, elleverantören, sjukvården och andra viktiga nummer tillgängliga.

Belysning

Att lamporna slocknar är ofta det första vi märker av ett elavbrott. Mörkret gör det svårt att fungera och man kan ramla och skada sig. Kontrollera säkringarna i centralen och om det lyser hos grannarna. Är avbrottet omfattande kommer det ofta meddelande på lokalradion. Kontrollera om din granne behöver hjälp.

Brandrisk

  • Se upp med ljus i fönster som lätt kan få gardiner att brinna!
  • Elda med försiktighet i braskaminer så att inte värmen i skorsten blir för hög!
  • Ha alltid utrustning för brandsläckning lätt tillgänglig!

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida "Brandskydd i hemmet" kan du som privatperson själv öka brandskyddet i ditt hem i fyra enkla steg. Se relaterad info.

Öka brandskyddet i ditt hem genom att:

  • Skaffa rätt utrustning.
  • Gå skyddsrond.
  • Lär dig släcka eld.
  • Rätt om utrymning.

Överlevnadsburk

Det kan vara svårt att minnas var man förvarar tändstickor, ljus och var ficklampan finns. Ett råd är att samla "bra-att-ha-saker" på en plats som hela familjen känner till.

Vatten

Ett elavbrott påverkar även vattenförsörjningen. Fyll vatten i kastruller eller tomma PET-flaskor. 

Värme

En bostad kyls vintertid snabbt ner och blir snart obehaglig att vistas i. Redan vid 15 grader känns det ruggigt. Har du inte tillgång till vedspis, ta kontakt med granne som kan ha tillgång till vedvärme.

Nödrum

Förbered något rum i bostaden som ett nödrum. Ett bra nödrum ligger mellan andra rum, mot söder, på eventuell övervåning. I flerbostadshus väljer du rummet intill eller ovanpå/under det rum din granne håller varmt. Stäng till mot övriga kalla rum.