Människor som är deltar i en Frivillig Resursgrupp. FRG.

Bli en del av kommunens krisberedskap

Vill du göra en insats för det lokala samhället där du bor? Du kan vara med och bygga upp det civila försvaret och bli en del av en nystartad frivillig resursgrupp.

Vid olika former av samhällsstörningar prövas samhällets förmåga. Vid större extraordinära händelser kan vi räkna med att ordinarie kommunala resurser inte kommer att räcka till.

I syfte att skapa ett robust samhälle som bättre klarar av att hantera samhällsstörningar behöver vi stöd av dig som invånare. Därför startar vi nu en ny Frivillig resursgrupp (FRG).

Anmäl ditt intresse och gå en utbildning

Uppdragen för dig som väljer att vara en del av den frivilliga resursgruppen kan variera beroende på händelse, men har du några särskilda färdigheter försöker vi ta vara på dem. Det viktigaste är att du har ett engagemang för samhället och en vilja att hjälpa till.

Du kan anmäla dig utan att förbinda dig till något. När du väl tagit beslutet att engagera dig kommer du att få en grundutbildning som anordnas av Civilförsvarsförbundet.

Efter utbildningen kan du teckna en överenskommelse om deltagande i den frivilliga resursgruppen. Även när du tecknat överenskommelsen är det frivilligt att delta vid varje tillfälle som du kallas in.

Anmäl dig via vår e-tjänst för den frivilliga resursgruppen. Länk till annan webbplats.

Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningen får du kunskap om

  • vårt sårbara samhälle
  • kommunens organisation samt kända risker/sårbarheter
  • resursgruppens organisation och verksamhet
  • information vid kriser (kriskommunikation)
  • att möta människor som befinner sig i kris
  • första hjälpen
  • hjärt-/lungräddning
  • allmän brandkunskap
  • hur man organiserar spontant tillströmmande i en krissituation.

Vid en kris behöver fler hjälpas åt

När samhället drabbas av det oförutsägbara, vare sig det är en olycka, naturkatastrof eller påverkan av händelser i andra länder ska samhället fortsätta att fungera. Det innebär att vi som kommun ska värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och våra grundläggande värden.

Vid större händelser räcker inte ordinarie kommunala resurser till. För att kunna hantera samhällsstörningar behövs stöd av dig som invånare.

För att stärka kommunernas förmåga att hantera alla slags samhällsstörningar har Gnesta kommun, tillsammans med Nyköping, Trosa och Oxelösunds kommuner nyligen skrivit avtal med Civilförsvarsförbundet om Frivilliga resursgruppen (FRG).

Avtalet innebär att Civilförsvarsförbundet distrikt Södermanland samordnar frivilligresurserna i Gnesta, Oxelösund, Nyköpings och Trosas kommuner.