Flagga utanför kommunhuset

Information om invasionen av Ukraina

Här samlar vi information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu. Vi berättar löpande vad kommunen gör och vad du kan göra för att hjälpa till och hantera din och andras oro.

Vi uppdaterar informationen löpande. Sidan uppdaterades 1 augusti 2023.

Översätt/перевести/перекласти/translate gnesta.se/ukraina

Translate gnesta.se/ukraina Länk till annan webbplats. to english with Google Translate

переведи gnesta.se/ukraina Länk till annan webbplats. на русский язык с помощью Google переводчика

Перекладіть gnesta.se/ukraina Länk till annan webbplats. українською за допомогою Google Translate

This website has no function for translation into other languages. As a visitor you can, however, use external services to translate the content, if you want to take part of the information in languages other than Swedish.

Examples of such services are Google Translate from Google. By using a feature like that, your visit will be tracked by an external party, such as Google.

Till dig som kommit hit från Ukraina

Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till Gnesta. Vi hoppas verkligen att du ska finna dig till ro och känna dig trygg här hos oss.
Här samlar vi information som kan vara bra för dig att ha.

När du anländer

 • Alla frågor om uppehållstillstånd och registrering: Migrationsverket Länk till annan webbplats..
 • Har du med dig ditt husdjur?
  Från den 1 september 2023 återgår Sverige till de ordinarie reglerna för att ta in sällskapsdjur från Ukraina. Det innebär att alla ukrainska hundar, katter och illrar som inte uppfyller införselkraven avvisas vid den svenska gränsen.
  För att de djur som redan vistas i Sverige ska fortsätta omfattas av undantagsreglerna är det viktigt att de kontrolleras av veterinär senast den 31 augusti. Mer information finns på Jordbruksverkets webbsida. Se Relaterad information.
  Jordbruksverket har bett länsstyrelserna om hjälp med att sprida information vidare till de verksamheter som kommer i kontakt med Ukrainska flyktingar för att undvika kostsam isolering eller avlivning av djur.
 • Samlad information på olika språk om hur saker och ting fungerar i sverige: Informationsverige.se Länk till annan webbplats.
 • De flesta är snälla och vill dig väl, men det finns undantag. Jämställdhetsombudsmannen informerar om risk för människohandel Länk till annan webbplats. när man är på flykt.

Frågor om att leva i Gnesta - servicecenter

Hittar du inte det du söker här på gnesta.se finns servicecenter. De kan svara på nästan alla frågor.

Vänd dig hit om du vill

 • kontakta skolan
 • hitta fritidsaktiviteter
 • veta vilken service som finns i Gnesta
 • hur du tar dig till och från och runt i Gnesta
 • läsa medier på ditt språk
 • träffa andra från Ukraina
 • ställa vilken fråga som helst.

Öppet: Måndag - fredag 10.00-17.00, torsdag 10.00-19.00, lördag 10.00-14.00
Drop-in för nyanlända: Tisdagar 13.00-16:30

Ring 0158 - 275 000
Skicka e-post
Besök: Marieströmsgatan 3 Strömmentorget

Nyheter på Ukrainska

På Gnesta bibliotek kan du hitta medier på olika språk.

Sveriges radio sänder nyheter på ukrainska Länk till annan webbplats..

Om du behöver sjukvård

I region sörmland har du som kommer från kriget i Ukraina samma rätt till hälso- sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som personer som är folkbokförda i Sörmland.

Boka vårdbesök i Gnesta:

Vaccination mot covid-19

Att vaccinera sig är det bästa sättet att skydda sig själv och andra från svår sjukdom eller död. Vaccinationen är gratis.

Barnomsorg och skola

Kontakta servicecenter om du är intresserad av förskola
eller skola.

Skolverkets har satt ihop information om att gå skola i Sverige på ryska och ukrainska. Gå till Skolverkets webbplats för att ta del av den. Länk till annan webbplats.

Resa till, från och inom Gnesta

Till Stockholm eller Södertälje:

Pendeltåget (SL) från Gnesta tar cirka en timme. Du behöver byta tåg i Södertälje Hamn. Du som har ett giltigt ukrainskt pass, körkort eller ID-kort åker gratis med SL. Giltighetsdatum får inte ha gått ut. Man får ta med sig hur många barn som helst under 7 år. Beslutet gäller tillsvidare.

För mer information och avgångar gå till SLs webbplats. Länk till annan webbplats.

Inom Gnesta

Så här jobbar Gnesta kommun

Kommunen följer läget och deltar i regelbundna samverkansmöten med länsstyrelsen och andra aktörer, där det bland annat delges information och bedömningar om händelseutvecklingen och eventuell påverkan på vår kommun.

Vi är organiserade i en samordningsstab som arbetar med praktiska frågor, omvärldsbevakar och deltar i samverkansmöten. I staben finns representation från kommunens olika verksamheter som berörs av läget.

Flyktingmottagning

Människor från Ukraina kan vistas i kommunen i 90 dagar utan visum om de har en egen plan för bostad och försörjning. De kan också ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktdirektivet hos Migrationsverket. När det beviljas får de ett omedelbart skydd, tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige samt rätt till den viktigaste vården och möjlighet för barn att gå i skolan.

Den som söker skydd tilldelas en evakueringsplats av Migrationsverket. Migrationsverket kan från den 1 juli 2022 anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Kommunerna ska också ges befogenhet att anordna boenden för dessa.

Läs mer om vad som gäller för situationen i Ukraina på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Till dig som möter eller tar emot flyktingar

 • Hänvisa alla frågor om uppehållstillstånd och registrering till Migrationsverket Länk till annan webbplats..
 • Ring 112 om du möter vuxna eller barn som du misstänker far illa eller väcker oro på annat sätt. Då kommer du i kontakt med både polis, vård och socialjour.
 • Husdjur som tagits med till Sverige behöver provtas för rabies och ska så snart som möjligt provtas av en veterinär. Provtagningen är gratis.
 • Hänvisa till servicecenter för alla typer av frågor om kommunens verksamheter. De hjälper till med allt från kontakt med skolan, fritidsaktiviteter, behov av att träffa andra i samma situation, läsa medier på ukrainska eller ryska, till att låna en telefon eller dator.
 • Gnesta bibliotek ordnar mötesplatsträffar på tisdagar för de som flytt kriget i Ukraina. Biblioteket bjuder på fika och har spel, pussel och böcker för både barn och vuxna. Mötesplatsen är för de som behöver träffa andra i samma situation.
  Tid: 10-12 (drop-in)
  Plats: På Gnesta bibliotek
  Dag: Tisdagar

Boende

Många anmäler intresse om att ta emot flyktingar i sina hem. Kommunen har ingen möjlighet att förmedla boenden som ägs av privatpersoner utan hänvisar alla till Migrationsverket som anvisar boenden.

Det är mycket att tänka på när man bestämmer sig för att ta emot en människa på flykt. Den som vill ta emot en person till sitt hem behöver vara beredd på att många är utsatta och har upplevt trauman. En del lider av psykisk ohälsa. Deras personliga säkerhet och saker som brandsäkerhet behöver också tas i beaktande. Varje sådan fråga innebär ett stort ansvar och är några av skälen till att kommunen inte förmedlar bostäder som ägs av privatpersoner.

Du som driver ett fastighetsbolag kan se vad som gäller för upphandling på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur många flyktingar kommer till Gnesta?

Ukrainska medborgare har rätt att vistas i Sverige utan visum i 90 dagar om de har en egen plan för boende och försörjning. Eftersom det inte registreras på något sätt vet vi inte hur många det är som vistas i Gnesta just nu.

Kommunen har förberett boenden för totalt 26 personer enligt Migrationsverkets föredelning från den 1 juli 2022. Det är ännu inte klart om, när, eller hur många av de platserna som kommer tas i anspråk.

Vad du kan göra

Det bästa sättet att hjälpa är att skänka pengar. Välj helst organisationer med 90-konton, som om till exempel Röda korset, Rädda barnen och Unicef. De är kontrollerade så att pengarna inte kommer på avvägar.

Insamling av saker och kläder

Kommunen har ingen egen insamling. Om du vill ge saker och kläder hänvisar vi till privata initiativ eller till biståndsorganisationers insamlingsboxar.

Engagera dig frivilligt

Vill du engagera dig med din tid och kunskap finns många föreningar som du kan bli medlem i, till exempel Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats. , som Gnesta kommun har slutit avtal med som frivillig resursgrupp. Röda korset finns lokalt i Gnesta Länk till annan webbplats.. Se förteckning över frivilliga försvarsorganisationer Länk till annan webbplats..

Din hemberedskap

Även i vardagen är det bra att ha en hemberedskap. När nu säkerhetsläget i omvärlden försämrats finns det särskild anledning att se över hur du som privatperson kan klara vatten, mat, värme och kommunikation under åtminstone en veckas tid. Du hittar tips och bra länkar på vår samlingssida om din hemberedskap/krisberedskap.

Var källkritisk

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Sveriges säkerhetspolitiska läge

På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns samlad information om det säkerhetspolitiska läget.

Försvarsmakten följer noga utvecklingen av säkerhetsläget. Läs mer om säkerhetsläget på Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer krisberedskap och civilförsvar på msb.se. Länk till annan webbplats.

Du kan även läsa broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats..

Gnesta kommuns säkerhet och beredskap

På våra sidor om säkerhet och beredskap hittar du information om Gnesta kommuns krisberedskap och arbetet med civilt försvar.

Skyddsrum

Många hör av sig och undrar över skyddsrum. I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. Det är sedan respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum. Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum. Länk till annan webbplats.

Hantera oro och prata med barn

På krisinformation.se finns mer information och råd om hur du hanterar din egen oro Länk till annan webbplats. och till dig som möter oroliga barn Länk till annan webbplats..

Försvarsmakten har i samarbete med BRIS tips på hur du som vuxen kan prata med barn om omvärldsläget Länk till annan webbplats.. (Bris - Barnens Rätt i Samhället)

Information in other languages

Krisinformation.se have gathered information from Swedish public authorities about what we currently know. There are also tips regarding what you can do to manage your concerns.

Read more in english at krisinformation.se Länk till annan webbplats.

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) have the brochure If Crisis or War Comes in many different languages. The brochure describes how those of us who live in Sweden can become better prepared for the consequences of serious accidents, extreme weather, IT attacks or military conflicts.

Read the brochure If Crisis or War Comes Länk till annan webbplats.

The Swedish government has a website where you can get information about Russia’s invasion of Ukraine.

Read more at Government.se Länk till annan webbplats.