Vid en kris

Vid en kris är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Gnesta kommun använder flera olika system och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse.

Larma 112

När det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel - ring 112.

Tipsa polisen

För tips som inte gäller pågående brott, eller en akut situation, kan du ringa 114 14 eller tipsa polisen via denna länk. Länk till annan webbplats.

Hur får jag veta att det uppstått en kris i min närhet?

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv.
VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Systemet positionerar de mobiltelefoner som befinner sig i området och du behöver inte anmäla ditt nummer någonstans för att få meddelanden.
Observera att Gnesta inte använder sig av utomhussignal (”Hesa Fredrik”).

VMA används vid:

  • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

Läs mer om VMA på MSB:s webbsida. Se relaterad information.

Krisinformation

Vid en kris i Gnesta kommun kan du hämta information i följande kanaler: