Krislåda

Har du beredskap vid en kris?

6 - 12 maj är det krisberedskapsvecka i Sverige. Syftet med veckan är att öka människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Har du tänkt på din hemberedskap? Har du vad du behöver hemma, om du blir utan el eller vatten i din bostad? Hur länge räcker det du har i skåpen?

På Servicecenter vid Marieströmsgatan 3, finns en liten utställning under krisberedskapsveckan. Där kan du också hämta ett exemplar av foldern Om krisen eller kriget kommer, som skickades ut till alla hushåll under krisberedskapsveckan under 2018.

På dinsakerhet.se hittar du checklistor för att ha koll på vad som är bra att ha hemma. Där hittar du också annan bra information kring krisberedskap.