Räddningstjänst

Gnesta kommun har ett avtal med Sörmlandskustens räddningstjänst som sköter räddningstjänsten åt kommunen.

I Gnesta kommun finns utryckningsverksamhet med personal i beredskap vid brandstationen i Gnesta och ett räddningsvärn i Gåsinge.

Brandstationen i Gnesta

I Gnesta arbetar mellan 15-18 brandmän som alla är anställda på deltid vilket betyder att en grupp på fyra brandmän och en styrkeledare har beredskap en vecka i taget. Brandstationen är en del av Sörmlandskustens räddningstjänst.