Lotterier

Att anordna lotteri är ett utmärkt sätt att stärka en förenings kassa. Lotteri med vinstutdelning kräver alltid tillstånd.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om lotteritillstånd eller lotteriregistrering ska lämnas till Servicecenter, Marieströmsg 3, Gnesta. Dessa två blanketter hittar du i kommunens blankettarkiv under föreningar. Se relaterad info

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska se till att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utförs lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotterier som anordnas för allmänheten regleras i lotterilagen.

På lotteriinspektionens hemsida kan du ta del av lotterilagens föreskrifter och se listor över typgodkända lotter. 

Senast publicerad 2019-04-11