Rättigheter och skyldigheter

Det finns flera lagar som ger dig som konsument stöd. Vi hjälper dig med information och råd om hur du kan göra när du vill reklamera ett köp. 

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument                       

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är tvingande lagar. Det betyder att att man inte kan avtala bort dem. Ett avtal får inte ha sämre innehåll än dessa lagar.
Om ärendet inte kan lösas kan du prova hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Om du är missnöjd med en vara eller tjänst

Konsumentvägledarens rådgivning är i första hand hjälp till självhjälp. Tanken är att du själv ska klara av din reklamation med stöd från konsumentvägledaren. Konsumentverkets "Hallå konsument" har också vägledning när du vill reklamera en vara eller en tjänst. Se relaterad info

Tänk efter före

Behov och förutsättningar styr dina val. Tänker du efter före kan du undvika många felköp, vilket lönar sig i längden. Leta gärna bland tester, broschyrer och artiklar innan köpet.

Konsumentinformation på Servicecenter

På Servicecenter finns en läshörna där du i lugn och ro kan läsa Råd & Rön. Där finns också andra artiklar och broschyrer om konsumentinformation, samt datorer där du kan söka om information.

Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner. Då gäller annan lagstiftning. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat. Kom ihåg att fråga om ditt rättskydd i din hemförsäkring.