lotter

Tillstånd för lotteri

Ska din förening anordna lotteri med vinstutdelning? Då behöver ni ansöka om tillstånd hos Gnesta kommun.

För att din förening ska få ha ett lotteri behövs ett tillstånd och det kan du ansöka om hos kommunen. I Gnesta kommun är det kommunens servicecenter som beslutar om tillstånd.

Det finns två olika typer av ansökningar för dig som ska anordna lotteri med vinstutdelning: Lotteritillstånd och Lotteriregistrering.

Lotteritillstånd

Lotteritillståndet är för mindre lotterier under en kortare period (enligt 15 och 16 § lotterilagen). Tillståndet är vanligtvis 3–6 månader och på en speciell plats, till exempel partier som säljer lotter under valrörelsen.

För att kunna söka Lotteritillstånd krävs att:

• Föreningen är verksam huvudsakligen i Gnesta kommun

• Föreningen skall främja allmännyttiga ändamål inom landet

• Ingen person ska vägras inträde

• Föreningen behöver lotteriinkomster för att bedriva sin verksamhet.

Lotteriregistrering

Lotteriregistreringen är för lotterier under en längre period (enligt 17 § lotterilagen). Lotteriregistreringen är vanligtvis på tre år och är för föreningar som arrangerar flera lotterier under perioden, eller för föreningar som har ett större lotteri till exempel tombolalotteri.

Ansökan om Lotteritillstånd och Lotteriregistrering

Ansökan om tillstånd och registrering ska ske via vår e-tjänst eller särskild blankett. Ifylld blankett skickas med post eller lämnas till kommunens servicecenter. Se relaterad information.

Lotteriredovisning

Genomförda lotterier ska redovisas på blankett till kommunnens servicecenter. Se relaterad information. Redovisningen ska lämnas in senast i februari nästkommande år efter avslutad försäljning.