Lotterier

Om din förening vill anordna lotteri med vinstutdelning behöver ni ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om lotteritillstånd eller lotteriregistrering gör du genom att fylla i ansökningsblanketter, se relaterad info, som du lämnar eller skickar till Servicecenter, Marieströmsgatan 3.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska se till att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utförs lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotterier som anordnas för allmänheten regleras i lotterilagen.

På lotteriinspektionens hemsida kan du ta del av lotterilagens föreskrifter och se listor över typgodkända lotter.