Illustration som föreställer pratbubblor. En med ett utropstecken, en med ett frågetecken.

Klimat - och energirådgivning

Om du vill bli mer energismart och behöver råd eller hjälp med att hitta ett energialternativ som passar dig kan du vända dig till våra rådgivare.

I samarbete med Trosa kommun erbjuder vi kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Vem kan få rådgivning?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.

Vad kan jag få råd om?

Du kan bland annat få råd om hur du:

  • minskar din energianvändning i ditt hem eller i din lokal
  • sänker dina energikostnader
  • kan använda solenergi och solceller för värme, varmvatten och el
  • information om installation av laddstolpe för bostad och BRF
  • kan optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • kan tänka kring energi när du ska renovera eller bygga nytt
  • kan inreda med ljus efter dina behov.

Du kan också få tips om vilka aktuella bidrag och stöd du kan söka på energiområdet.