Rättigheter och skyldigheter

Det finns flera lagar som ger dig som konsument stöd. Vi hjälper dig med information och råd om hur du kan göra när du vill reklamera ett köp.

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument                    

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är tvingande lagar. Det betyder att att man inte kan avtala bort dem. Ett avtal får inte ha sämre innehåll än dessa lagar. Om ärendet inte kan lösas kan du prova hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Om du är missnöjd med en vara eller tjänst

Konsumentvägledaren kan ge dig stöd så att du själv kan klara av din reklamation. Konsumentverkets "Hallå konsument" har också vägledning när du vill reklamera en vara eller en tjänst, se relaterad information.

Tänk efter före

Behov och förutsättningar styr dina val. Tänker du efter före kan du undvika många felköp, vilket lönar sig i längden. Leta gärna bland tester, broschyrer och artiklar innan köpet.

Konsumentinformation på servicecenter

På servicecenter kan du läsa konsumenttidningen Råd & Rön. Här finns också andra artiklar och broschyrer med konsumentinformation. Det finns också datorer där du kan söka information.