Råd & Stöd

Gnesta Råd- och stödmottagning är till för dig som behöver stöd i olika livssituationer. Här kan du rådfråga om saker som kan kännas svåra att prata om med någon du känner.

Råd & Stöd är en öppen mottagning. Stödet ges antingen på mottagningen på Industrigatan 8 eller via telefon. Vi finns här för dig som är barn, ungdom, vuxen, förälder eller anhörig och behöver någon att prata med. Det kan röra föräldrarollen, oroligheter i familjen, missbruk, hjälp med att få till en förändring i livet eller att hantera konflikter. Eller så kan det bara vara att ha ett stöttande samtal om något som tynger dig.

Råd & Stöd arbetar förebyggande med syfte att förhindra ohälsa och öka välmåendet i samhället.

Anonymt och kostnadsfritt

Du/ni kan komma själva eller tillsammans. Då mottagningen är en öppen insats finns alltid rätt till anonymitet och besöken registreras aldrig. Vi har tystnadsplikt och besöken är alltid kostnadsfria.

På Råd & Stöd har du rätt till max fem fria besök/samtal. Kvarstår behovet efter dessa fem möten, så kommer vi, vid er tillåtelse, att hänvisa vidare till andra hjälpinstanser.

Vi som arbetar på mottagningen omfattas av anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Det innebär att vi, vid misstanke om att ett barn (under 18 år) far illa, är skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten. Anmälningsplikten går i dessa fall före tystnadsplikten.

Råd & Stöd har ingen drop-in verksamhet utan du måste boka en tid om du vill träffa oss för ett personligt möte.