En mask av trä

Foto: Malin Franzén

Art Lab Gnesta: Felens morfologi

På grund av de lokala allmänna råden som infördes för Södermanland den 5 november pausas utställningen Felens morfologi av Malin Franzén. Utställningen planeras öppna så fort som möjligt när de lokala råden lättas.

 

Utställningen Felens morfologi bygger på ett flerårigt arbete där konstnären Malin Franzén intresserat sig för kunskapssökande processer inom områden som botanik, boktryck och naturvård, och själva gestaltningen av dessa resultat. De nyproducerade konstverken zoomar in på de “fel” som uppstår, då de erbjuder en större bild och bibehåller spänningarna i sökandet efter svar. Digitala glitchar, muterade växter, trasiga naturtryck och bortforslat växtmaterial är några av de fel som samlats in. Här undersöker konstnären deras egna inneboende kvaliteter och logik, deras form och relationer.

Sedan 2018 har Malin Franzén återkommit till Art Lab Gnesta, och rest till Goa, Indien inom ramen för vårt projekt Swamp Storytelling för ett samarbete med den indiska forskargruppen Earth CoLab. Arbetet har följt både konventionellt vetenskapliga och mer alternativa metoder från bland andra Johan Wolfgang von Goethe, växtmorfologen och filosofen Agnes Arber, antroposofin och Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta.

Den mångfald av kopplingar, impulser och uttryck som projektet gett upphov till visas nu i den hittills största presentationen av Malin Franzéns arbete. I utställningsrummen fyllda av träsnitt, nykokt växtbläck, handbundna böcker, videoverk och skulpturala element anas det underliggande intresset för kunskapens gränser, och samtidigt dess omöjlighet – som i sin tur öppnar upp för en förundran över det mystiska och ogripbara.

Konst Gnesta

Plats

Art Lab Gnesta, Bryggargränd 4

Arrangör

Art Lab Gnesta

Biljettpris

Gratis