Bygdevandring till Nässelsta kvarn

Välkommen till en bygdevandring vid kvarnen vid Nässelstaån i Stjärnhov. Kvarnen visas av Mats Andersson som bor vid kvarnen. Ta gärna med lite förtäring som kan ätas i pausen.

Natens huvudtillflöde är Nässelstaån som förbinder Naten med den uppströms liggande Kyrksjön. Längs Nässelstaån går en undangömd stig som är en av de vackraste tätortsnära promenader man kan tänka sig. Just vid Nässelsta kvarn är det enda platsen i kommunen där man vet att Forsärlan har häckat. För mer information om Nässelsta kvarn, se relaterad info.

Dag och tid

  • 25 maj 2019 kl. 11.00-13.00
Föreläsning Natur Stjärnhov

Plats

Nässelsta kvarn i Stjärnhov

Arrangör

Gryts hembygdsförening

Senast publicerad 2019-04-23