Skottvångs gruva före elektrifieringen. Foto A Bianchi, taget 1916.

Skottvångs gruva före elektrifieringen. Foto A Bianchini, angivet taget 1916

Bygdevandring: Gåsinge-Dillnäs och Skottvångs gruva

Kom och gör intressanta besök i hembygden tillsammans med Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening lördagen den 16 september!

Guider för dagen är Bengt Landin och Gunnar Nygren som kommer att berätta om kolning och gruvan.

Vandringen per bil utgår från Gravröset, busshållplats Laxnevägens bussvända med start kl 13.00.

Du som hittar till Skottvångs gruva kan åka dit direkt, någon kommer att möta upp vid parkering straxt efter kl 13.00 och hänvisa till vart guiderna står.

Tag gärna med egen fikakorg. Alla är välkomna!

Information om Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening

Gåsinge och Dillnäs är två gamla socknar norr om Gnesta tätort. Föreningen äger en hembygdsgård i Ullevi by som ligger mellan Gnesta och Laxne.

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening bildades 1947, under efterkrigstiden, då hembygdsrörelsen växte sig stark i stora delar av landet. Initiativtagare var kyrkoherde Gustaf Lundén och folkskollärare Gösta Lingärde, båda smålänningar(!). Man började bevara gamla föremål och foton, ordna sammankomster, bygdevandringar, utflykter och fritidsaktiviteter. Redan från starten insåg man vikten av att dokumentera gången tid och nutid i en sockenkrönika. Krönikan gavs från början ut varje år, på senare tid vartannat år.

Samma år som föreningen bildades fick den en mycket uppskattad donation. Fröken Eva Andersson, Hammersta, överlät då husen på Sörgården, Ullevi, jämte omgivande tomtmark till föreningen. Vi fick därigenom vår hembygdsgård.

År 1952 inspelades en sockenfilm, som skildrar livet i vår bygd. Under 1970-talet företogs en omfattande torpgrundsinventering, under vilken uppgifter om närmare ett hundratal torp och torpgrunder tecknades ned. Sedan slutet av 1970-talet har ord och uttryck ur vad vi kallar Dagaspråket kontinuerligt tecknats ned. De har varit ett populärt inslag i vår krönika och finns nu samlade i skriften ”Dagaspråket”. Under 1987, då föreningen kunde fira 40-årsjubileum, videofilmades livet i Gåsinge-Dillnäs inom en mängd olika områden.

Ur samlingarna efter Eva Andersson har ett nytryck gjorts av en schalett i bomull. Vi kallar den Eva-schalen och den har blivit en populär souvenir för praktiskt bruk.

Föreningens verksamhet finansieras i första hand genom medlemsavgifter, inkomster vid midsommarfirandet, försäljning av krönikor. Var och en kan aktivt stödja föreningen genom medlemskap.

Familj Senior Natur Övrigt Laxne Skottvång Gåsinge Dillnäs

Plats

Vandringen utgår från Gravröset norr om Laxne, busshållplats Laxnevägens bussvända. Ni som hittar kan åka direkt.

Arrangör

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening

Biljettpris

Gratis