En skogsväg som leder mot en solnedgång.

Existentiella samtal

Känner du att livet har en mening? Vad ger dig hopp? Hur ser du på framtiden? Att prata om de existentiella frågorna kan hjälpa dig att bättre hantera livet och dess utmaningar. I studiecirkeln Existentiella samtal får du tid att reflektera och provtänka tillsammans med andra. För anmälan, se kontakt.

Vikten av de existentiella frågorna för den upplevda hälsan har uppmärksammats i internationell forskning. Bland annat har WHO identifierat existentiell hälsa som en viktig faktor för god psykisk hälsa. För att definiera begreppet existentiell hälsa använder WHO åtta dimensioner, vilka är:

 • Upplevelse av sammanhang
 • Existentiell styrka och kraft
 • Tillit som livskraft
 • Meningen med livet
 • Upplevelse av helhet
 • Harmoni och inre lugn
 • Upplevelse av förundran
 • Förhoppning.

Under studiecirkelns åtta träffar fokuserar vi på dessa åtta områden i tur och ordning. Cirkelledare är Josefin Lennartsson, författare, pastor och verksamhetsutvecklare på Bilda studieförbund. Gruppen är öppen för människor i alla åldrar.

Dag och tid

 • 10 mars 2021 kl. 10.00-12.00
 • 17 mars 2021 kl. 10.00-12.00
 • 24 mars 2021 kl. 10.00-12.00
 • 31 mars 2021 kl. 10.00-12.00
 • 7 april 2021 kl. 10.00-12.00
 • 14 april 2021 kl. 10.00-12.00
 • 21 april 2021 kl. 10.00-12.00
Övrigt Gnesta

Plats

Digitalt via plattformen Teams. Använd din surfplatta, mobiltelefon eller dator.

Arrangör

Gnesta kommun

Biljettpris

Gratis