Fisk och fiskevård i Sillen och Långsjön

Sedan något år tillbaka har det spontant bildats en grupp som arbetar för sjön Sillens kvalitet och mångfald. Välkommen till två öppna möten med ett innehåll som denna grupp tror kan vara intressant. Alla som är intresserade är välkomna, särskilt de boende runt sjöarna Sillen och Långsjön, till detta första möte.

Möt Henrik C Andersson, fiskevårdskonsulent i Stockholms län. Henrik berättar om fiskekologi och levnadsvillkor för olika fiskarter men med störst fokus på gös, gädda och abborre. Henrik berättar vad man vet om de olika bestånden och vad vi behöver ta reda på för att kunna vårda dem på ett lämpligt sätt. Det kommer finnas gott om tid för frågor och samtal.

Trosaåns Vattenvårdsförbund bjuder på viss förtäring. Anmälan sker via e-post. Se relaterad info. Nästa möte är den måndagen 29 april i Mölnbo Folkets Hus.

Föreläsning Gnesta Elektron

Plats

Västra Storgatan 15 i Gnesta

Arrangör

Trosaåns Vattenvårdsförbund

Senast publicerad 2019-01-15