Lotta Halvardsson

Digital föreläsning: Möta människor på flykt

Möta människor på flykt - en fortbildning för ledare och medmänniskor

Det råder krig i Europa och miljoner människor befinner sig på flykt. Genom denna digitala föreläsning vill vi stärka dig som på olika sätt möter dessa människor.

Det är svårt att föreställa sig något mer omvälvande än att från den ena dagen till den andra tvingas fly från sitt hem. Allt som hittills varit ens trygghet och vardag upphör att existera. I stället kastas man ut i ovisshet. De svåra upplevelserna i kombination med osäkerheten om vad som kommer att ske skapar trauman.

Vi som möter dessa människor behöver rustas. Det handlar om att kunna ge bra stöd men också om att ta hand om oss själva och de känslor som väcks hos oss.

Under föreläsningen kommer vi bland annat att gå igenom följande:

- Hur fungerar en människa som är i akut kris?
- Vad händer med oss själva när vi möter människor i kris?
- Vad behöver vi tänka på i mötet med de som flyr hit?
- På vilket sätt kan vi underlätta för människor att hantera sina svåra upplevelser?

Det medmänskliga stödet räcker långt. Du behöver inte vara professionellt utbildad.

Föreläsare är Lotta Halvardsson Ekdahl som bland annat har arbetat som flyktingkurator. Hon har också arbetat hos organisationerna Suicide Zero och Mind. Erfarenheterna från Lottas yrkesliv ligger till grund för föreläsningen. Vi kan alla ge medmänskligt stöd.

Föreläsning Gnesta

Plats

Digitalt, via Zoom

Arrangör

Studieförbundet Bilda

Biljettpris

Gratis