Föreläsning: Våld i nära relationer

Hårda nävar och hårda ord – fysiskt eller psykiskt våld kan tyvärr förekomma även i de närmsta, till synes mest kärleksfulla relationerna. Med ökad kunskap om våldets uttrycksformer kan vi lättare upptäcka det och kanske uppmuntra en granne, vän eller kollega att söka stöd och hjälp. Våld i nära relationer förekommer i alla miljöer, kulturer och samhällsklasser. Kanske finns det någon i din närhet som drabbas i det tysta.

Föreläsare är Lotta Brattberg, kommunens samordnare för folkhälsa och våld i nära relationer.

Familj Senior Föreläsning Gnesta Powerhuset

Plats

Powerhuset, Dagagatan 22 i Gnesta

Arrangör

Gnesta kommun, PRO och SPF Seniorerna

Senast publicerad 2019-08-29