Förskolans dag på Strömmentorget

Välkommen till Förskolans dag som i år firas på Strömmentorget i Gnesta. Förskolorna har under detta läsår samarbetat med kulturskolans danspedagog Karin Jemsby. En gång i veckan har de träffats och dansat tillsammans. Så nu blir det dansuppvisning på scenen klockan 13.00.

Förutom dans så har alla förskolor under detta läsår arbetat med ett gemensamt tema – Förskolan i samhället. Temat har sedan utmynnat i en mängd mindre projekt. Dessa projekt kommer att finnas att beskåda inne på biblioteket i en utställning. I förskolornas olika arbeten kommer vi att kunna se spår av de prioriterade utvecklingsområden som förskolorna har satsat på under detta läsår – Språk och kommunikation (satsning på läslyft och TAKK), likabehandlingsarbete, digitalisering och ledarskap. Utställningen, som är inne på biblioteket, kommer att kunna besökas både på torsdagen den 17 och fredagen den 18 maj.

Dag: Torsdagen den 17 maj 2018
Tid: Klockan 13.00
Plats: Strömmentorget i Gnesta
Arrangör: Förskolorna i Gnesta kommun

Senast publicerad 2018-05-15