Hur fungerar en hjärtstartare?

Välkommen till Powerhuset där Mia Ahlstrand från NaturAhl och berättar och visar hur hjärtstartaren fungerar. Mia erbjuder också träning av hjärt- och lungräddning.

Senior Föreläsning Gnesta Powerhuset

Plats

Dagagatan 22

Arrangör

Powerhuset

Biljettpris

Gratis. Fika till självkostnadspris.