Att bygga jord med och utan spade

Hur kan du på ett enkelt och spännande sätt att göra om en plätt gräsmatta till en lyxbuffé för insekter, för jordens mikroliv och dig själv? Visste du att i ett gram bördig jord finns fler mikrober än det finns människor på hela jorden?

Att mata jorden med nyttigheter är enkelt och gratis. Tillsammans lär vi oss hur det går till. Med energisnåla, arbetssnåla och miljösmarta metoder samplanterar vi fleråriga växter och grönsaker för en vacker, god och hållbar odling som mer eller mindre sköter sig själv. Varmt välkommen till våra inspirationsträffar för biologisk mångfald!

På tre timmar och med 0 kronor i utgifter, härmar vi naturens sätt att skapa jord där mikrolivet trivs och ger bördighet. Välmående jord är den miljö på vår planet som har störst biologisk mångfald. Plantor som växer i bördig jord blir frodiga, binder kol ur atmosfären extra effektivt och ger god avkastning. De kan till och med välja vilka bakterier de vill locka till sig för att få precis rätt näringsämnen för att växa sig starka och friska!

Övrigt Gnesta

Plats

Frustuna kyrka

Arrangör

Frustuna församling

Biljettpris

Gratis

Senast publicerad 2019-09-12