Installation av Magnus Blomberg

Magnus Blomberg visar en installation på fotbollsplanen. Det är ett pågående arbete som förändras över tid. Både av naturens krafter och Magnus Blombergs skapande.

IMagnus Blomberg är skulptören som ger upphov till humoristiska skapelser som är sprungna ur de döda tingens släktskap med levande djur och människor.

Dag och tid

  • 22 september 2021 kl. 10.00-17.00
  • 23 september 2021 kl. 10.00-17.00
  • 24 september 2021 kl. 10.00-17.00
  • 25 september 2021 kl. 10.00-17.00
  • 26 september 2021 kl. 10.00-17.00
Konst Skeppsta

Plats

Galleri Skeppsta hytta

Arrangör

Galleri Skeppsta hytta

Biljettpris

Gratis