Keramikutställning av
Leith Abbas

keramik val

Leith bygger sina fantasifigurer i lergodslera. Han skapar sagor och världar genom sina magiska konstverk. Genom sitt hantverk lyckas Leith lyfta fram egenskaper i leran som många inte klarar av. Utställningen pågår mellan 1 april tom 29 april.

Dag: Fredagen den 21 april 2017
Tid: Klockan 10.00-17.00
Plats: Gnesta bibliotek, Marieströmsgatan 3 i Gnesta
Arrangör: Leith Abbas

Senast publicerad 2017-04-05