Konsert: Medevi Brunnsorkester

Kom och lyssna till Medevi Brunnsorkester som ger en konsert på Björnlunda hembygdsgård den 25 maj.

Medevi Brunnsorkester består av professionella musiker, musiklärare och amatörer som för den gamla brunnsmusiktraditionen vidare.

Konserten börjar kl 16.00. Välkommen!

Medevi Brunnsorkester - Historik

Medevi Brunn grundades 1678 efter att läkaren Urban Hjärne analyserat vattnet från en källa vid Medevi. Kurortsverksamheten var på modet på 1600-talet och Medevi Brunn blev Sveriges första hälsobrunn. Medevis Brunnsorkester har spelat i oavbruten följd varje sommar sedan 1870-talet, och musiker från olika regementen bildade Medevi Brunnsorkester. Denna typ av rekrytering av brunnsorkesterns medlemmar behölls och det var först i slutet av 1960-talet som de pensionerade militärmusikerna minskade i antal och därmed uppstod svårigheter att finna kompetenta blåsare. Numera består Medevi Brunnsorkester av professionella musiker, musiklärare och amatörer som på ideell basis för den gamla brunnsmusiktraditionen vidare. Uppdraget som brunnskapellmästare delas nu av Anna Hansson och Magnus Eriksson från 2007.

Familj Senior Musik Övrigt Björnlunda

Plats

Björnlunda hembygdsgård

Biljettpris

100 kr (medlem: 75 kr, under 18 år: gratis)