Kulturspår, fornlämningar och byggnader

Hur hänger biologiska mångfald ihop med kulturspåren? Dagens landskap bär många olika spår från äldre tider. Ofta är höga kulturvärden knutna till områden med höga naturvärden.

Välkommen till kusren Kulturspår, fornlämningar och byggnader i landskapet. På kursen tar vi bland annat upp: Var finns forn- och kulturlämningar? Hur ska de skötas? Hur kan skörden öka med välskötta kulturelement? Finns det stöd att söka? Vi tar även upp byggnadsvård samt lagstiftning. Dagen börjar med teoripass, sedan följer ett utepass i omgivande landskap. Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksföretag men övriga deltagare är också välkomna i mån av plats. Sista anmälningsdag är söndagen den 6 oktober. För anmälan, se relaterad info.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten. Kursen är ett samarbete med Gåsinge-Dillnäs Hembygdsförening i Gnesta.

*Kursen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika. Vid avbokning senare än tre dagar innan evenemanget kommer kostnaden för lunch och fika att faktureras.

Dag och tid

  • 17 oktober 2019 kl. 09.00-16.00
Föreläsning Workshop Gnesta

Plats

Ullevi hembygdsgård, Krikvägen i Gnesta

Arrangör

Länsstyrelsen Södermanlands län i samarbete med Gåsinge-Dillnäs Hembygdsförening

Biljettpris

Kostnadsfri*

Senast publicerad 2019-09-12