Kurs-skrivardagar

skrivmaskin, penna och papper

Båda dagarna är oberoende av varandra. Vill man delta båda kursdagarna kommer inte kurs att två att kännas som en upprepning, övningar anpassas för att det ska vara utvecklande oavsett om man deltar i en eller i bägge. Den här skrivarkursen passar alla som vill utveckla sin skrivarröst och berättarglädje. Tillsammans prövar vi skrivandets möjligheter och samtalar om lust, hinder och skrivardrömmar.
Under de två kursdagarna gör vi lekfulla och inspirerande skrivövningar, läser, ger och får respons, och peppar varandra att skriva vidare.

Dag: Lördagen den 22 april 2017
Tid: anges vid anmälan
Plats:Frustuna prästgård
Arrangör: Svenska kyrkan/Frustuna församling

Här finns inga rätt och fel, inga pekpinnar och språk-hämmare. Du som skribent äger alltid din text, och bestämmer själv vad du vill dela med sig av i gruppen. Övningarna är inte desamma som under kursen 2016.

Kontakt och anmälan, Lena Fagéus: lena.fageus@svenskakyrkan.se

Senast publicerad 2017-03-27