Musik i Gryt – musikgudstjänst

Musiker Per Nyström, cello spelar Johan Sebastian Bachs cellosvit nr 2 i d-moll. Per Nyström är en av Sveriges främsta cellister och konstnärlig ledare för Musik i Gryt.

Bachs cellosvit nr 2 i d-moll följer formen för alla hans cellosviter med preludium, allemande, courante, sarabande, galanteries (här två menuetter) och gigue. Preludiet har två delar, med ett starkt, återkommande tema introducerat i första delen och en skalbaserad kadens i andra delen innan de kraftfulla slutackorden. Allemande-partiet innehåller korta kadenser som verkar bryta mot denna annars mycket strikta dansform, och den första menuetten innehåller krävande ackordbyten och dubbelgrepp. Det hela är dessutom mycket, mycket vackert.

Musik Stjärnhov Gryt

Plats

Gryts Kyrka i Stjärnhov

Arrangör

Musik i Gryt

Biljettpris

Gratis

Senast publicerad 2019-05-07