HRF logotyp

Öppet hus: Föreläsare Anneli Grosvernier

Välkommen till öppet hus och föreläsning på Powerhuset för att lyssna och ställa frågor om hörselnedsättning.

Anneli Grosvernier från Cochlear kommer att berätta och svara på frågor om hörsel och vägen till bättre hörsel. Musik med 57:an. Försäljning hörapparatbatterier.

Information om HRF - Hörselskadades Riksförbund

HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade. Vi arbetar för ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Förbundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

HRF är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Vi välkomnar också närstående, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.

Senior Föreläsning Övrigt Gnesta Powerhuset

Plats

Powerhuset, Dagagatan 22 i Gnesta.

Arrangör

Hörselskadades förening i Gnesta

Biljettpris

Gratis