Åldras och må bra – vi pratar om livet!

Samvaro och fördjupande samtal om livet är viktigt för att behålla eller återfår sin psykiska och fysiska hälsa när man blir äldre. En ny kreativitet och känsla av mening kan väckas när man tillsammans med andra pratar om livet. Obs! Föranmälan! Se relaterad info.

Åldras och må bra är ett projekt som finansieras av Arvsfonden och som genomförs av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Målet är ökad öppenhet och kunskap kring psykisk hälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället genom att skapa dialog om hur samhällets stöd kan utvecklas för äldre med psykisk hälsa.

Senior Workshop Gnesta Träffpunkten

Plats

Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta

Arrangör

Gnesta kommun i samarbete med NSPH

Biljettpris

Gratis