Samtalsserie: Livsstil i en ny tidsålder

Under hösten anordnas en samtalsserie på Vår Lokal med temat Livsstil i en ny tidsålder och med en träff under fem måndagar Träffarna kommer att handla om hållbarhet ur olika synvinklar och sträva efter ett holistiskt grepp. Varje träff inleds med en introduktion under cirka 45 minuter, därefter en kort fikapaus och sedan frågor och samtal med kvällens gäst.

Träffarna är på Vår lokal i Gnesta, mittemot tågstationen, och är öppet för alla intresserade. Inträde är ett valfritt bidrag till föreläsarna.

Kvällens tema

Kooperativa företag och framtidens företagande

Bridget Wedberg från Coompanion kommer att berätta om kooperation, kooperativa företag och framtidens företagande.

Föreläsning Gnesta

Plats

Vår Lokal, Östra Storgatan 2 i Gnesta

Arrangör

Vår Lokal

Senast publicerad 2019-09-09