Sanna Ehdin föreläser "en väg mot vishet och enkelhet"

Sanna Ehdin, Ph dr, immunologi, forskare och
författare inom området hälsa. Sanna talar om hur
hennes väg har gått från en svår uppväxt till att kunna visa på vägar till hälsa för hela människan. Att kunna använda utmaningar till att växa, och vända motgångar till medgång. Sanna delar hur hon blev den självläkande människan.

Dag: Tisdagen den 29 maj 2018
Tid: Klockan 18.30
Plats: Tingshuset, Tingshusgatan 12 i Gnesta
Arrangör: Svenska kyrkan/Frustuna församling

Senast publicerad 2018-01-29