Svartsjuka är inte romantiskt

I samband med Internationella Kvinnodagen kommer vi att uppmärksamma kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Syftet är att väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer. Gnesta behandlingsteam och samordnare för våld i nära relationer kommer finnas på plats klockan 11.00 - 13.00 för att samtala runt relationer.

Ungdom Övrigt Gnesta Bibliotek

Plats

Gnesta bibliotek, Marieströmsgatan 3 i Gnesta

Arrangör

Gnesta kommun

Biljettpris

Gratis