elever med laptops runt ett bord

Svenska för omsorgspersonal

För dig som är utrikes född med låg utbildningsbakgrund, utan arbete och långt ifrån studier.

Vill du börja arbeta inom den svenska äldre vården? Om så är fallet är det viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket. I denna distanskurs betonar vi vikten av god kommunikation och gott bemötande gentemot patient.

Kursen arrangeras av Röda korset i samverkan med folkuniversitetet

Kursledare

Jasmine Lar lärare i moderna språk/vice ordförande röda korset Gnesta-Trosa.

Övrig information

Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften och kommer att bekostas av deltagarna.

Dag och tid

  • 8 juni 2023 kl. 16.00-18.15
  • 15 juni 2023 kl. 16.00-18.15
Föreläsning Övrigt Gnesta

Plats

Röda korset, Västra storgatan 9, 646 31 Gnesta

Arrangör

Röda korset i samarbete med Folkuniversitetet

Biljettpris

Gratis.
Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften och kommer att bekostas av deltagarna.