studiefrämjandet

Svenska för nybörjare

Studiefrämjandet anordnar gratis svenskakurs för dig som är asylsökande eller ny i Sverige.

På kursen får du lära dig det svenska språket från grunden och utveckla dina språkfärdigheter med hjälp av olika teman och vardagssituationer. Du kommer att få prata lättare svenska, jobba med ditt uttal, ditt ordförråd och öva grammatik. Du behöver inte ha några förkunskaper. Målet är att du ska kunna kommunicera i vardagliga situationer. Kursen genomförs på svenska.

Start torsdag 25 augusti, 6 gånger, torsdagar kl 12-13.30. Ingen kostnad.

Fortsättningskurser planeras utifrån önskemål.

Frågor/anmälan med LMA nummer till: linnea.johansson@studieframjandet.se.

 

Swedish beginner's course

For you who are asylum seekers or new in Sweden.

On the course, you will learn the Swedish language from the ground up and develop your language skills with the help of various themes and everyday situations. You will get to speak easier Swedish, work on your pronunciation, your vocabulary and practice grammar. You don't need any prior knowledge. The goal is for you to be able to communicate in everyday situations. The course is conducted in Swedish.

Start Thursday 25 august, 6 times, thursdays at 12-13.30. No cost. Continuing courses are planned based on requests.

Questions/registration with LMA number

to: linnea.johansson@studieframjandet.se .

 

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar.

Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid.

Dag och tid

  • 29 september 2022 kl. 12.00-13.30
Barn Ungdom Familj Senior Föreläsning Övrigt Gnesta

Plats

Studiefrämjandet, Lokstallet Margretedalsvägen 6, 646 34 Gnesta.

Arrangör

Studiefrämjandet

Biljettpris

Gratis