Träffar för föräldrar till barn med NPF

Den 10 november har vi en första anhörigträff för dig som är förälder till barn eller ungdomar upp till 21 år med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Ingen diagnos krävs.

Att vara förälder till ett barn med NPF kan innebära helt andra utmaningar som gör att många föräldrar kan känna sig ensamma med sina upplevelser. Att träffa och prata med föräldrar som bär på liknande erfarenheter kan kännas bra och vara ett stort stöd. Därför startar vi nu under hösten anhörigträffar för dig som är förälder till barn eller ungdomar upp till 21 år.

Träffa andra

Den 10 november har vi en första anhörigträff där du har möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande situation. Vi samtalar, delar erfarenheter, ger råd och stöd till varandra. Förhoppningen är att det blir en trevlig stund med bra samtal, diskussion och tid för reflektion. Vi bjuder på fika!

Kursledare

Kursledare är Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun.

Anhörigstöd i Gnesta kommun

Läs mer och anhörigstöd i Gnesta kommun och ta del av aktuella stödgrupper

Familj Gnesta

Plats

Träffpunkten, Torggatan 16b, i Gnesta.

Arrangör

Gnesta kommun

Biljettpris

Gratis. Anmälan görs till anhörigkonsulent Jessica Lorenzen via mejl till anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645.