Utställning: KTH Arkitektur

Hur kan en offentlig byggnad skapa en aktiv mötesplats mellan medborgare i en kommun och i någon form skapa rum för demokrati, samhällsbyggande och kulturliv?

Under tre månader, våren 2019 har studenterna i årskurs 3 på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) arkitektur fått i uppgift att rita stadshus eller kommunhus i en  svensk stad utanför Stockholm. Några av studenterna valde att skapa ett Medborgarhus i Gnesta. På biblioteket/Servicecenter kan du se studenternas ritningar, idéer och modeller.

Resultatet av studenternas arbeten är alltså ingenting som kommer att genomföras utan tankar och idéer från studenter på arkitekturhögskolan.

Konst Gnesta Bibliotek

Plats

Gnesta bibliotek/Servicecenter, Marieströmsgatan 3 i Gnesta

Arrangör

Studenter på KTH Arkitektur

Senast publicerad 2019-07-22