Foto: Caroline Malmström

Utställning: m/other becomings

Hur kan idén om familjen expanderas bortom normativa och människocentrerade släktskap? Vilken radikal potential framträder inte om vi betraktar moderskap som en handling i stället för något bundet till en viss sorts kropp och dess innersta väsen? Under ledning av inbjudna konstnärer luckrar utställningen m/other becomings upp invanda föreställningar och delar metoder för omsorg och omhändertagande menat för en större omvärld än den närmsta, mänskliga sfären.

Utställningen samlar betraktelser och uppmaningar utifrån utgångspunkten att underhåll och omsorg (som barnuppfostran, matlagning, städning, trädgårdsskötsel) är praktiker fulla av ekologisk, politisk och estetisk potential. Flera av konstverken springer ur en gemensam arbetsvecka, då konstnärer och samarbetspartner samlades för att arbeta, samtala och leva tillsammans. Parallellt har två nya verk arbetats fram i vårt residency.

Medverkande konstnärer: Karin Bolender (US), Riina Hannula (FI), Anna Ihle (NO), Kultivator (SE), Anna Ting Möller (SE), Rhizomatic Squad for Caring Technologies (DE), Rädda jorden-klubben & Signe Johannessen (SE).

Utställningen är en del av projektet m/other becomings initierat av curatorn Ida Bencke/Laboratory for Asthetics & Ecology (DK) i samarbete med Art Lab Gnesta, Kultivator (SE) och Bioart Society (FI). Projektet har stöd från Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt och IASPIS-Konstnärsnämnden. Anna Ihles produktion sker i samarbete med Västerås konstmuseum, där den visas med start i januari 2022.

Dag och tid

  • 4 december 2021 kl. 12.00-16.00
  • 5 december 2021 kl. 12.00-16.00
  • 11 december 2021 kl. 12.00-16.00
  • 12 december 2021 kl. 12.00-16.00
Konst Gnesta

Plats

Art Lab Gnesta, Bryggargränd 4 i Gnesta

Arrangör

Art Lab Gnesta

Biljettpris

Fri entré