Vattenkvaliteten i Sillen och Långsjön

Sedan något år tillbaka har det spontant bildats en grupp som arbetar för sjön Sillen och Långsjöns kvalitet och mångfald. Välkommen till det andra och sista av två öppna möten. Alla som är intresserade är välkomna, särskilt de boende runt sjöarna Sillen och Långsjön.

Möt med Anton Larsson, vattensamordnare och limnolog i Södertälje kommun. Varken Sillen eller Långsjön når upp till de mål om ekologisk kvalitet som krävs enligt Eu:s vattendirektiv. Vi kommer prata mest om Sillen, som har mer problem än Långsjön. Vi har de senaste åren sett en tydlig försämring av vattnet. Vad är det som påverkar vårt vatten? Är vattnet badbart året om? Anton kommer att berätta vad vi vet om Sillens vattenkvalitet och vad som krävs framöver. Vi kommer också att diskutera vilka åtgärder vi som bor runt sjöarna själva kan göra för att påverka vattenkvalitén till det bättre.

Trosaåns Vattenvårdsförbund bjuder på viss förtäring. Anmälan sker via e-post. Se relaterad info.

Dag och tid

  • 29 april 2019 kl. 18.00-20.00
Föreläsning

Plats

Mölnbo Folkets Hus, Kvarnvägen 8 i Mölnbo

Arrangör

Trosaåns Vattenvårdsförbund

Senast publicerad 2019-01-15